Makroekonomické novinky – 03.05.2018

03 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Štvrtok (03.05.) boli zverejnené dôležité dáta najmä z eurozóny a dáta z amerického trhu práce a obchodnej bilancie za mesiac marec a apríl.

Eurozóna prekvapila najmä inflačnými výsledkami. Rast CPI (index merania inflácie z hľadiska spotrebiteľa) spomalil na hodnotu 1,2% , pričom očakávaný výsledok bol 1,3%. CPI Core, respektíve inflácia očistená o volatilné produkty ako jedlo, energie, alkohol a tabak spomalila svoj rast a to z očakávaných 0,9% na zverejnených 0,7%.

Inflácia sa tak nenachádza na úrovni, kde ECB plánuje. Môže to spôsobiť mierne problémy reprezentantom ECB, keďže musia prehodnotiť menovú politiku. ECB začala špekulovať o zvyšovaní sadzieb, no až v neskoršom roku 2019. Pokiaľ by však inflácia naďalej klesala, táto situácia by mohla zapríčiniť odloženie predpokladaného zvyšovania úrokových sadzieb.

Čo sa týka amerického trhu, USD môže z krátkodobého hľadiska posilniť, čo naznačujú aj celkom priaznivé výsledky z trhu práce, obchodnej bilancie a podnikateľského prostredia. Posilneniu môžu napomôcť aj zlé inflačné výsledky z eurozóny.

Obchodná bilancia (zverejnená za marec) zostáva dlhodobo vo veľkom deficite, čo je z dlhodobého hľadiska negatívne. Avšak výsledky mierne prekvapili, keďže sa očakával deficit vo výške 50 mld. USD, no v skutočnosti bol vykázaný vo výške 49 mld. USD. Takisto boli zverejnené priaznivé výsledky z amerického trhu práce, kde poklesol počet nezamestnaných, ktorí poberajú nezamestnanecké dávky a takisto poklesol aj počet ľudí, ktorí prvý krát poberajú nezamestnanecké poistenie.

Takisto sa na americkom trhu vyskytli aj negatívne výsledky. Vykázala to „non-farm productivity“ („produktivita mimo farmy“), ktorá indikuje zdravie podnikateľského prostredia v US za prvý kvartál 2018. Zverejnený výsledok bol nižší ako očakávaný, konkrétne na 0,7%.

Markit Services PMI, zachytáva podnikateľské prostredie v US (apríl)  z hľadiska služieb, kde index vykazuje vysokú hodnotu 54,6, čo je takisto pozitívny signál.

Po nepriaznivých novinkách z eurozóny a celkom pozitívny pohľad z amerických dát sa očakával väčší pohyb na menových pároch z krátkodobého hľadiska. Vďaka týmto výsledkom, môže na trhu pôsobiť zvýšená volatilita.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.