Makroekonomický kalendár – update pre štvrtok 05.04.2018

05 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Vo štvrtok sa investori sústredili na dáta z ekonomického kalendára, pričom najdôležitejšie správy boli zverejnené na americkom kontinente a prinášajú nám varovné signály do budúcna.

  • USD – Trade Balance (obchodná bilancia) – reálny výsledok -57.6 Mld. USD (očakávaný výsledok -56.8 Mld. USD)
  • USD – Continuing Jobless Claims (pokračujúce žiadosti o podporu v nezamestnanosti) – reálny výsledok 1.808 Mil. USD (očakávaný výsledok 1.849mil.)
  • USD- Initial Jobless Claims (nové žiadosti o podporu v nezamestnanosti)- reálny výsledok 242 tisíc (očakávaný 225 tisíc)

Najviac prekvapilo vyhlásenie o deficite obchodnej bilancie, ktorý sa predchádzajúci mesiac  nachádzal na úrovni 56.7 miliárd USD. Je to nárast deficitu o 1.6% (v porovnaní s minulým mesiacom), no najväčší mesačný obchodný deficit bol spozorovaný v roku 2008. Aktuálne sa teda jedná o najslabšiu obchodnú bilanciu za posledných 10 rokov, teda od veľkej finančnej krízy.

Continuing Jobless Claims meria počet ľudí, ktorí sú nezamestnaní a aktuálne poberajú sociálne benefity. Februárové výsledky boli na úrovni 1.872 milióna, takže v tomto prípade je to pozitívna aktualita zo strany USA, pretože aktuálny počet sa znížil, konkrétne na úroveň 1.808 milióna.

Initial Jobless Claims meria počet nezamestnaných ľudí v krajine, ktorí prvý krát začnú poberať sociálne poistenie. Štatistika vykázala nárast v hodnote 11 percent a to konkrétne z 218 tisíc za február na aktuálnych 242 tisíc za mesiac marec.

Celkové hodnotenie výsledkov pôsobí negatívne, čo sa aj preukázalo na menových pároch. EURUSD sa po zverejnení výsledkov odrazil od supportu na úrovni 1.2230 a dolár sa behom pár minút znehodnotil na úroveň 1.2270. Výsledky ako trade balance, môžu mať najmä dlhodobú účinnosť, čo sa môže odraziť na hodnote USD. Aktuálne sa EURUSD obchoduje na úrovni 1.2250.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.