Mario Draghi pripúšťa spomalenie hospodárskeho rastu

24 / 01 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska Centrálna Banka (ECB) podľa očakávania nechala úrokové sadzby na nezmenenej úrovni. Hlavné úrokové sadzby ostávajú na minimálnej úrovni 0.0 percenta a depozitné úrokové sadzby ostávajú nezmenené na mierne zápornej úrovni -0.4 percenta.

Rada guvernérov očakáva, že sa pravdepodobne nebudú zvyšovať, pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie strednodobého cieľa ECB, tj. inflácie tesne pod 2 percentá. ECB bude situáciu prísne monitorovať. Zmeniť by sa to mohlo v druhej polovici 2019, kedy by sme mohli byť svedkami pomalého zvyšovania úrokových sadzieb.

Mario Draghi na tlačovej konferencii potvrdil spomalenie hospodárskeho rastu v Eurozóne. Dáta sú naďalej slabšie než sa očakávalo a takisto spomenul, že spomalenie bolo z veľkej časti spôsobené nárastom protekcionistických politík a vďaka vysokej volatilite na finančných trhoch.

Na následný hospodársky rast nadviazal, že z krátkeho časového horizontu bude pravdepodobne slabší. ECB je pripravená prispôsobiť svoje nástroje menovej politiky, aby sa zabezpečil hlavný cieľ ohľadom inflácie.

Ekonomická slabosť v eurozóne spolu s rastúcimi obavami z negatívneho vplyvu globálneho obchodného napätia spôsobili, že ekonómovia posunuli svoje očakávania, že ECB bude pokračovať v sprísňovaní politiky.

Najobchodovanejší menový pár EUR/USD klesal, no počas tlačovej konferencie otočil krátkodobý trend a posilnil o takmer 0.50 percenta na úroveň 1,137.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.