Mester: Súčasné tempo zvyšovania sadzieb je potrebné dodržať

14 / 05 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Americký Fed by mal pokračovať v rozbehnutom zvyšovaní sadzieb aktuálnym tempom a nie rýchlejšie, nakoľko inflácia v USA ešte dlhodobo nedokázala dosiahnuť cieľ stanovený Fedom na 2%. Myslí si to prezidentka Fedu v Clevelande Loretta Mester, ktorá to prezradila v rozhovore v pondelok ráno v Paríži.

Mester si myslí, že výhľad v strednodobom horizonte stále podporuje aktuálnu monetárnu politiku a nastavené tempo zvyšovania sadieb. Zároveň je to najlepšia stratégia na balansovanie rizík pre ciele monetárnej politiky a udržanie finančnej stability v Amerike.

Inflácia podľa tejto guvenrérky vyššie nepresiahne spomínané 2% a mala by sa držať okolo tejto úrovne v nasledujúcich dvoch rokoch. Treba podotknúť, že Fed na minulom zasadnutí doplnil frázu o symetrickom cieľovaní inflácie – to znamená, že pokiaľ je inflácia dlhodobo pod 2%, Fed bude uvoľňovať monetárnu politiku výraznejšie, no pokiaľ by inflácia vyskočila vysoko nad 2%, Fed by mal začať monetárnu politiku utesňovať oveľa rýchlejšie, ako je tomu doteraz.

Fed chce dať inflácii čas na návrat nad 2% a preto ju nechcú ohroziť prudkým zvyšovaním sadzieb, tvrdí Mester.

Trh aktuálne kótuje ďalšie dve zvyšovania sadzieb, jedno v júni a ďalšie v septembri. Stále však zostáva v hre aj zvyšovanie sadzieb v decembri a to ešte nie je na plno započítané v trhoch.

Fed na poslednom zasadnutí zdvihol úrokovú sadzbu o 0.25% do pásma 1.50 – 1.75% a Americký dolár od vtedy posilnil a vzrástli aj výnosy na dlhopisoch.

Preferovaný index inflácie pre Americký Fed je tzv. jadrový PCE inde a ten vzrástol na ročnej báze na 1.9% v marci, čo je teda na spomínaných 2%.  Americká ekonomika stále šľape celkom rýchlym tempom a preto by Fed za súčasných podmienok naozaj mohol zvýšiť sadzby ešte tri krát tento rok. Akcie sa znova šplhajú k maximám a ignorujú rast úrokových sadzieb aj výnosov a to sú pre Fed dobré, nakoľko môže utesňovať monetárnu politiku bez prepadu na akciách.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.