Mexiko ako ďalší člen obchodnej vojny

31 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V poslednom období sa konflikt ohľadom múru na hraniciach vyostruje. Navyše po vysokých číslach nelegálnych migrantov, ktorý prúdia z južnej hranice do USA sa rozhodol americký prezident Donald Trump reagovať nasledovne.

Zavádza 5 percentné clo na všetky mexické produkty, ktoré majú putovať do US. Rozhodol sa tak učiniť kvôli vysokej nelegálnej migrácií a zvyšujúcej sa kriminalite týchto skupiniek v USA. Navyše USA bude navyšovať clo každomesačne o 5 percent až sa mexická vláda nepopasuje s nelegálnou migráciou. Keď sa konflikt vyrieši tak Trump povedal, že clá budú zrušené.

Mexickí predstavitelia chcú rokovať o clách a aj tomto probléme a zamedziť mu. Mexiko prestavuje 3. najväčšieho obchodného partnera USA a tak táto informácia riadne zamávala trhnmi. Americký index S&P počas celodennej seansy klesá a aktuálne sa nachádza na 2755 USD, čo predstavuje pokles vo výške 1.22 percenta. USD/MXN narástol o 3 percenta. Toto je negatívna správa pre svetové trhy a takisto aj pre Mexické peso. Ďalšie dni bude zaujímave sledovať nasledujúci vývoj na trhoch.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.