Microsoft zvyšuje dividendu a ohlasuje nové buybacky

20 / 09 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Microsoft na tlačovej konferencií oznámil buybacky (spätný odkup akcií) v rekordnej výške 40 miliárd dolárov. Napriek vysokej konkurencií najväčších technologických gigantov je stále najväčšou spoločnosťou na svete z hľadiska kapitalizácie.

V stredu (18/9/2019) spoločnosť na svojej tlačovej konferencií oznámila ďalšiu veľkú novinku. Predstavenstvo oznámilo zvýšenie kvartálnej dividendy na úroveň 0.51 USD na akciu, čo predstavuje 11 percentný nárast oproti predchádzajúcemu štvrťroku. Program spätného odkupu akcií Microsoftu nemá dátum ukončenia, môže byť teda kedykoľvek ukončený. Microsoft sa aktuálne obchoduje približne na úrovni 141 USD a na tieto správy reaguje pozitívne s kapitalizáciou približne 1.06-1.08 bilióna USD.

Prečo dochádza k buybackom?

Na túto otázku sa dá odpovedať rôzne, firmy dôkladne zvažujú spätný odkup svojich akcií. Záleží od globálnej ekonomickej situácie, ale aj situácie v konkrétnej akciovej spoločnosti, teda či sa nachádza v recesií, či v expanzií, či prekonala recesiu atď.

Jedným z hlavných dôvodov môže byť, že akcia je podhodnotená, ďalej sa môže snažiť o „opravu“ finančných ukazovateľov. Inokedy to môže byť motív získania rozhodovacích práv. Takisto medzi ďalšie dôvody môžeme zaradiť situáciu, kedy má firma k dispozícií veľký objem voľných prostriedkov, ktoré firma nechce reinvestovať napr. z dôvodu neistoty na trhu alebo prehriatosti ekonomiky. Napr. v aktuálnej ekonomickej situácií, kedy ekonomiky vykazujú známky spomalenia (napriek tomu je rast stále silný) a pri minimálnej nezamestnanosti firmy nemusia chcieť rozvíjať ďalšie investície.

Firma sa rozhoduje čo bude pre spoločnosť lepšie, zvýšenie dividend alebo spätný odkúp akcií a to v akom množstve a pomere. Spätný odkup akcií je viac uprednostňovaný pred zvyšovaním dividend. Je to z dôvodu, že akcionári negatívne reagujú na znižovanie dividend, čo môže spôsobiť veľký cenový pokles, aby firma získala viac peňazí (napr. počas recesie). Ak by sa spoločnosť rozhodla zachovať dividendu v prípade recesie, no namiesto toho znížiť vo veľkej miere „buybacky“ cena by pravdepodobne nemusela reagovať zas tak negatívne.

Buybacky zvyčajne vedú k nárastu ceny akcie, čo je jednoznačne pozitívne pre investorov, preto sa „z dielne“ Microsoftu ale aj iných gigantov jedná o dobré správy, keďže zvyšujúca cena akcií zvyšuje bohatstvo vlastníkom. Na druhej strane by sa tieto prostriedky mohli využiť aj inak a to forme rôznych investícií, zvýšení miezd atď. Akcionári a vedenie spoločnosti však vedia najlepšie čo si môžu dovoliť a za akých okolností.

Nejedná sa len o menovú politiku a centrálne banky, vďaka ktorým má trh veľkú podporu, tým mám na mysli akciové spoločnosti. V nasledujúcom grafe môžeme vidieť ďalší dôkaz, vďaka čomu akciový trh rastie ako rastie. Graf ukazuje množstvo buybackov korporátnymi klientami v Bank Of America Merrill Lynch a  buybacky S&P 500. Zatiaľ to vyzerá, že v roku 2019 budú buybacky na maximách za vyznačené obdobie.

Zdroj grafu: Bank Of America Merrill Lynch, BofAML US Equity & Quant Strategy, Haver Analytics

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.