Mierne jastrabia BoE posiela libru smerom nahor

21 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Dnes zasadala Bank of England a rozhodovala o monetárnej politike. Tento míting však skončil miernym jastrabím prekvapením, keď hlavný ekonóm BoE zahlasoval za zvýšenie sadzieb aj napriek tomu, že na minulom zasadnutí vyjadril preferencie pre ponechanie úrokových sadzieb nezmenených.

Celkovo tak stredajšie hlasovanie skončilo 6-3 a teda traja guvernéri MPC hlasovali za rast sadzieb, pričom šiesti chceli sadzby ponechať nezmenené a tak sa aj stalo. Hlavná sadzba zostala na 0.50%, pričom trh po tomto jastrabom prekvapení mierne navýšil odhady rastu sadzieb v auguste. Aktuálne sa kótuje šanca cca 65%, pričom pred zasadnutím BoE to bolo okolo 50%. Libra vďaka tomu dokázala prudšie vzrásť a GBPUSD pár si pripísal na svoje konto cca 120 pips v prvotnej reakcii.

Guvernéri navyše aj zmenili forward guidance a doteraz centrálna banka tvrdila, že objem QE zníži až keď bude sadzba na 2.0%. Po štvrtku je to však už o niečo nižšie a QE by sa malo začať redukovať už na 1.5%. Súčasným tempom zvyšovania o 0.25% ročne to však potrvá ešte minimálne 4 roky, no boli to tiež mierne pozitívne správy pre libru. Redukcia v objeme QE však bude len veľmi pomalá a postupná, podobne ako tomu budeme svedkami napr. v euro zóne.

Britská ekonomika však stále zostáva najslabšia z krajín G7. Posledné dáta však ukazujú na dobré pozitívne maloobchodné sadzby a sektor služieb, hlavne kvôli horúcim prázdninám a svadbe princa Harryho. Na druhej strane však zaostáva výrobný sektor a rast miezd.

Mierne jastrabia BoE však nepriniesla dobré správy pre akciových investorov a Britský akciový index FTSE prepadol o cca 1% v prvotnej reakcii.

Americký dolár navyše prerušil šnúru ziskov, čo tiež dopomohlo libre k rastu. Ak by kábel dokázal vzrásť nad silnú rezistenciu pri 1.33, mohol by nastať výraznejší short squeeze a prípadný rast až k úrovni 1.34. Zotrvanie nad 1.3215 podporuje krátkodobý rastový trend na tomto páre.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.