MMF znížil odhad rastu globálnej ekonomiky

10 / 10 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil  vo svojom pravidelnom jesennom výhľade World Economics Outlook predpoveď rastu svetového hospodárstva. Kým ešte v apríli počítal pre roky 2018 a 2019 s nárastom 3,9 percent, aktuálna prognóza hovorí o raste nižšom o 0,2 percenta. Globálna ekonomika tak zostane na úrovni minuloročnej expanzie vo výške 3,7 percenta. Ako dôvody nižšej prognózy uviedol MMF zvyšovanie úrokových sadzieb a nárast obchodných sporov.

Vývoj, ktorý nastal v globálnom hospodárstve od jari podľa fondu ukázal, že predchádzajúce čísla boli príliš optimistické a rast bude skôr stabilný. Veľa ekonomík už dosiahlo, prípadne sa nachádza blízko plnej zamestnanosti, zatiaľ čo obavy z možného poklesu spotrebiteľských cien sa vytratili. MFF však upozornila, že napriek zhoršenému výhľadu majú politici stále dobrú príležitosť na zavedenie reforiem na podporu rastu.

Podľa očakávaní má HDP USA tento rok stúpnuť o 2,9 percenta, čo by malo predstavovať najviac od roku 2005. V roku 2019 by sa malo tempo rastu spomaliť na 2,5 percenta. Jedným z dôvodov je  doznenie efektu nedávneho zníženia daní a počítanie s možným negatívnym dopadom obchodnej vojny s Čínou.

Naopak, MMF počíta s tým, že tempo rastu eurozóny sa tento rok spomalí o 0,4 percenta na 2 percentá.  Vývoj v roku 2019 predpokladá spomalenie až na 1,9 percenta. Pre porovnanie, ešte v lete tohto roka prognóza očakávala, že tempo rastu bude na úrovni 2,2 percenta.

V prípade čínskej ekonomiky pre rok 2018 výhľad predpokladá zvýšenie o 6,6 percenta, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu 0,3 percentný pokles. V roku 2019 by expanzia krajiny mohla dosiahnuť najnižšie hodnoty od roku 1990 na úrovni 6,2 percenta.

Očakávania fondu v porovnaní s jarným výhľadom hovoria o poklese  rastu v rozvinutých krajinách v roku 2018 a 2019 o 0,1 percentuálneho bodu. V prípade rozvíjajúcich a rozvojových štátov je zníženie výhľadu ešte výraznejšie. V roku 2018 sa očakáva  expanzia o 4,7 percenta, teda zníženie o 0,2 percenta a v roku 2019 až 0,4 percenta. Prognóza sa najvýraznejšie dotkla Argentíny, Mexika, Brazílie, Turecka a Iránu. Ide o prejav pomalého zvyšovanie úrokových sadzieb USA v kombinácii s obchodnou neistotu v niektorých štátoch a ďalšími charakteristikami tamojších ekonomík,  ktoré bránia prílivu kapitálu. Dôsledkom toho je oslabenie domácich mien, pokles akciových trhov a zvýšenie tlaku na úrokové sadzby. Takýto vývoj síce nemusí nevyhnutne znamenať všeobecný odliv investorov z rozvíjajúcich sa krajín, ale môže predstavovať významnú hrozbu pre rozvinuté ekonomiky, nakoľko rozvíjajúce sa a rozvojové hospodárstva predstavujú približne 40 percent svetovej ekonomiky.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.