Môžeme očakávať rýchlu regeneráciu plynu?

10 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najväčší obchodník so skvapalneným zemným plynom na svete, Royal Dutch Shell, očakáva, že sa obnoví nákup a predaj najrýchlejšie rastúceho paliva. Spoločnosť Shell sa po akvizícii spoločnosti BG Group Plc v roku 2016 stala popredným svetovým účastníkom v odbore LNG, čo posilnilo portfólio dodávateľských zmlúv a podielov v závodoch LNG po celom svete.

Ale aj globálny vodca bude pociťovať v krátkodobom horizonte nejakú bolesť. Spoločnosť Shell v apríli varovala, že objemy skvapalnenia plynu môžu klesnúť v druhom štvrťroku.

Globálny dopyt po LNG bol vážne zasiahnutý, keď krajiny uvalili blokovania na boj proti šíreniu koronavírusov, čo ovplyvnilo využitie paliva vo všetkom, od elektrární po dopravu a továrne. To prišlo na vrchole najväčšieho množstva paliva, aké kedy svet videl, čomu pomohli taktiež dve mierne zimy v rade.

Ceny plynu v Európe, v jednom z kľúčových spotrebiteľských regiónov, by mohli v nasledujúcich dvoch až troch rokoch „prekvapiť nahor“. Zotavenie už začalo, keď sa zrušia blokovacie opatrenia a dopyt by sa mohol v najbližších mesiacoch vrátiť späť k normálu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.