Najlepšie a najhoršie investície roka 2019

31 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Najvyššie zhodnotenie investícií poskytol v roku 2019 sektor informačných technológii, ktorý rástol viac ako 50%. Najrastovejším, vďaka 78% rastu, bol podsektor zameriavajúci sa na výrobu telefónov, osobných počítačov, serverov, počítačových komponentov atď.

Na druhej strane sektor s najnižšou výkonnosťou bol energetický sektor. Tento sektor rástol iba 7%. Slabší rast vykázal podsektor, ktorý zahŕňa výrobcov ropných a plynových komponentov, poskytovateľov dodávok a služieb spoločnostiam zapojeným do vŕtania, vyhodnocovania a dokončovania ropných a plynových vrtov.

 

5 najziskovejších investičných rozhodnutí 2019:

Advance micro device (AMD)

Advanced micro device je jednou z najznámejších spoločností, ktorá sa zaoberá výrobou polovodičov a operuje celosvetovo. Od začiatku roka AMD zaznamenalo nárast o viac ako 159%. Za hlavným zdrojom rastu a získaním trhového podielu je obchodná stratégia predaja konkurenčných produktov za nižšie ceny, čo zákazníkom ponúka lepší pomer cena /výkon.

Visa (V)

Visa prevádzkuje maloobchodnú elektronickú platobnú sieť a riadi globálne finančné služby. Spoločnosť v roku 2019 vykázala rast viac ako 44%. Tento kontinuálny rast poskytuje  investorom každoročne dvojciferné zhodnotenie, vďaka dlhoročnému udržiavaniu si monopolnému postaveniu na celosvetovom trhu platobných systémov.

Saudi Aramco (2222)

Saudi Aramco je najväčšia a najziskovejšia Saudsko- arabská spoločnosť na svete. Spoločnosť sa zaoberá vyhľadávaním, ťažbou a spracovávaním ropy. Tento rok sme mohli pozorovať IPO spoločnosti na arabskú burzu, kde počas prvého obchodného dňa vzrástla o 10% a trhová kapitalizácia spoločnosti dosiahla 2 bilióny dolárov.

Ródium (RHOD)

Jeden z najvýraznejších rastov medzi drahými kovmi zaznamenalo ródium, ktoré v tomto roku posilnilo o viac ako 147%. Cena ródia sa v súčasnosti pohybuje na 6065 dolárov za uncu. Aj, keď ródium sa využíva najmä v automobilovom sektore, môžeme pozorovať postupný prístup investorov k tejto komodite ako k uchovávateľovi hodnoty.

Bitcoin (BTC)

Bitcoin je decentralizovaná kryptomena, ktorá funguje na princípe blockchain. Táto kryptomena je deflačnou, keďže objem možnej ťažby je obmedzený na 21 miliónov. Od začiatku roka Bitcoin vykázal rast viac ako 89% po masívnych prepadoch v roku 2018. V súčasnosti je hodnota Bitcoinu na 7500 BTC/USD.

 

5 najstratovejších investičných rozhodnutí 2019:

Kraft Heinz (KHC)

Spoločnosť zaoberajúca sa výrobou potravinových výrobkov (mliečne výrobky, omáčky, ochutené mliečne prášky a ďalšie). Od januára akcie KHC poklesli o viac ako 27%. Za poklesom stálo zlúčenie spoločnosti Kraft a Heinz vo februári tohto roku. Warren Buffet sa po zlúčení a prepade akcií vyjadril ako o svojej doposiaľ najhoršej investícii.

Uber (UBER)

Spoločnosť Uber poskytuje platformu, ktorá spája vodičov a cestujúcich s možnosťou zdieľanej jazdy a následnom rozdelení platby. Od májového emitovania na burzu, Uber zaznamenal viac ako 31% pokles svojej hodnoty. Dôvodom poklesu je neprestajné vykazovanie hospodárskej straty a silný konkurenčný boj o podiel na trhu.

L Brands (LB)

L Brands sa zaoberá prostredníctvom špecializovaných maloobchodných predajní a webových stránok predajom dámskych odevov a kozmetických výrobkov v Spojených štátoch, Kanade a Spojenom Kráľovstve. Spoločnosť vykázala pokles o viac ako 28% od začiatku roka. Za pretrvávajúcim prepadom stoja slabé medzinárodné výmenné kurzy a znížený cestovný ruch v kľúčových mestách pôsobenia spoločnosti.

Macy’s (M)

Prevádzkovateľ maloobchodných domov, kde predáva spotrebný tovar a širokú škálu výrobkov v Spojených štátoch. V posledných rokoch Macy‘s mala problémy s klesajúcim maloobchodným priemyslom a súčasným globálnym obchodným tlakom. Spoločnosť sa v priebehu roka prepadla o viac ako 50%, čím zaujala v rámci indexu S&P 500 pozíciu  spoločnosti s najvyšším prepadom na hodnote. Po miernej konsolidácii vykázala v roku 2019 pokles približne 45%.

Tripadvisor(TRIP)

Internetová platforma, ktorá celosvetovo poskytuje cestovné informácie, recenzie a názory členov o cieľoch a ubytovaní, reštaurácií a ostatných aktivít. Spoločnosti každoročne klesajú tržby z dôvodu znižovania poplatkov cestovných partnerov za presmerovanie na ich webové stránky. Zaradila sa medzi jednu z najhoršie sa vyvíjajúcich spoločností v rámci indexu S&P 500. Za rok 2019 Tripadvisor poklesol o 43%.

Dáta k 30.12.2019

 

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.