Najmocnejší muž Hollywoodu opúšťa Walt Disney. Akcie spoločnosti strácajú na hodnote

02 / 03 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Svetom otriasla informácia, že Robert Iger odstupuje z funkcie výkonného riaditeľa spoločnosti Walt Disney, a to s okamžitou platnosťou.  Iger je pritom podľa BBC považovaný za najmocnejšieho muža Hollywoodu, keďže pod jeho vedením spoločnosť prebrala viacero konkurentov a posilnila tak svoju pozíciu na trhu. Akcie firmy na správu reagovali poklesom.

Po oznámení sa hodnota firmy na burze prepadla približne o dve percentá. Tesne pred spustením štvrtkového obchodného dňa odpisovala 3,77 percenta  a cena sa pohybovala na úrovni 123 USD za akciu, pričom ešte začiatkom januára sa pohybovala na úrovni 148 USD za akciu.

Investorov zaplavila vlna mierne negatívneho sentimentu, nakoľko pod Igerovým vedením zaznamenal Walt Disney radu úspechov ako prevzatie spoločnosti Pixar, ktorá vyrába animované filmy alebo nakladateľskú spoločnosť Marvel, zábavnú divíziu 21st Century Fox a filmové štúdio Lucasfilm. Taktiež spustil streamovaciu službu Disney+, ktorá od svojho štartu v októbri 2019 získala podľa BBC už 28 miliónov predplatiteľov.

Podľa informácií, ktoré uviedla členka správnej rady firmy Susan Arnoldová sa trhová kapitalizácia podniku pod Igerovým vedením zvýšila približne päťnásobne. Pred spustenímštvrtkového obchodovania podľa portálu Investing.com trhová kapitalizácia firmy dosahovala úroveň 223 miliárd USD.

Igera, ktorý zastával funkciu od roku 2005, podľa oficiálneho oznámenia firmy nahradí Bob Chapek, ktorý pôsobí ako šéf divízie zábavných parkov Walt Disney.

Iger  zatiaľ z firmy neodchádza definitívne. V spoločnosti bude aj naďalej zastávať významné postavenie – konkrétne výkonný predseda firmy, na ktorom bude až do konca budúceho roka dohliadať na kreatívne úsilie spoločnosti.

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.