Najväčší prepad hospodárstva Číny od 1992

17 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Hrubý domáci produkt (HDP) Číny v januári až marci medziročne poklesol o 6,8%. Podľa oficiálnych údajov došlo v piatok k výraznejšiemu poklesu oproti prognóze zo strany analytikov o 6,5%, po 6% expanzii v štvrtom kvartáli 2019 na medziročnej báze. Bol to prvý pokles v druhej najväčšej ekonomike sveta od roku 1992.

Na medzi kvartálnej báze pokleslo HDP v prvých troch mesiacoch roka o 9,8%, uviedol Národný štatistický úrad, ktorý predpovedal mierne vyšší pokles o 0,1% na úrovni 9,9% v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom, kedy Čína vykázala 1,5% rast.

Analytici však tvrdia, že Peking čelí prudkému boju o oživenie rastu a zastavenie masívnych strát pracovných miest, pretože globálne šírenie vírusu ničí dopyt hlavných obchodných partnerov a taktiež vplýva na prepad domácej spotreby.

„V ďalšej fáze vyvoláva znepokojenie nedostatok celkového dopytu. Domáci dopyt sa úplne nezotavil, pretože spotreba súvisiaca so spoločenskými stretnutiami je stále zakázaná, zatiaľ čo vonkajší dopyt bude pravdepodobne narúšaný aj naďalej kvôli uzatváraniam krajín s cieľom obmedzenia šírenia pandémie.

Na druhej strane v marci poklesla výroba oveľa menej v porovnaní s očakávaním, čo naznačuje, že daňové úľavy a úľavy pre firmy zasiahnuté vírusmi pomáhajú reštartovať časti hospodárstva, ktoré sa od februára zastavili.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.