Napriek tlaku na spomalenie chce EK pokračovať v klimatickom pláne

08 / 04 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európska komisia (EK) chce aj napriek koronavírusovej kríze presadzovať rýchly prechod k ekologicky udržateľnému hospodárstvu. Niektoré vlády štátov a priemyselné lobby však vyvíjajú tlak smerom k odkladu plnenia klimatických cieľov s ohľadom na súčasnú situáciu. Podľa nich by sa komisia mala zaoberať radšej záchrane ekonomík ohrozených súčasným výpadkom.

Predsedkyňa EK Ursula von der Leyenová má v pláne v Zelenej dohode zohľadniť návrh plánovaného sedemročného rozpočtu EU. Navyše, Brusel plánuje do jesene predstaviť analýzu dopadu ďalšieho sprísnenia emisných limitov.

Niektorí experti sa však domnievajú, že aktuálny útlm ekonomiky a šetrnejšieho režimu môže byť pre zelený plán dobrým stimulom.

Na druhej strane na Brusel tlačia rôzne priemyslové lobby, napríklad v podobe aeroliniek, ktoré čakajú hlboké straty v súvislosti s aktuálnymi letovými obmedzeniami. Navyše sa obávajú, že obnovenie prevádzky im sťaží plánované zavedenie dane z leteckého paliva.

Zástupcovia EK sa v uplynulých dňoch opakovane vyjadrili, že napriek krátkemu oneskoreniu spôsobenému pandémiou nepoľaví v zavádzaní desiatok krokov spojených so zeleným plánom.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.