Nástroje ECB počas aktuálneho diania

28 / 03 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V predchádzajúcich článkoch som spomínal, že ECB pravdepodobne odloží zvyšovanie sadzieb, napriek tomu, že prvotný plán bol v lete 2019 a následne koncom roka. Zhoršené výsledky a pokračujúce negatívne makroekonomické dáta so stále zhoršujúcimi prognózami, tento nástroj ďalej odďaľujú.

Prezident ECB, Mario Draghi spomenul, že ECB spraví všetko pre podporu ekonomiky a stabilitu a že majú dostatok nástrojov na efektívnu stimuláciu ekonomiky. Je tomu tak po pokračujúcich negatívnych číslach,  najmä z hľadiska HDP a inflácie. Zvyšovanie sadzieb by sa tak mohlo odložiť. ECB znížila odhad tohto ročného rastu ekonomiky v Eurozóne na 1,1 percenta z očakávaných 1,7 percenta.

Inflácia je stále na nízkych úrovniach a preto sa popri programu TLTRO, ktorý ECB má v pláne zaviesť ,sa pravdepodobne spustí aj QE ako určitý stimul ekonomiky spolu s nízkymi sadzbami. Pokiaľ by bola inflácia konečne vyššia v blízkosti dlhodobého cieľa pri 2 percentách až vtedy by sa mohlo začať so znižovaním sadzieb (tento fakt spomínala aj Merkelová).

Draghi hovoril, že majú dostatok nástrojov na stimuláciu, no pravdupovediac zase tak veľa ich nie je. Najlepší nástroj na podporu alebo spomalenie ekonomiky sú úrokové sadzby a tie sú aktuálne na minimálnych úrovniach. Odloženie zvyšovania sadzieb síce je krátkodobé riešenie, no nemusí byť dlhodobo účinné. Potom je tu ďalšia možnosť a tou je znižovanie do záporných čísel. Táto možnosť je stále reálnejšia, no nie najlepšia v čase keď už nízke sadzby sú už nejaký čas na nízkych úrovniach. Na znižovanie vážne nie je najlepší čas, pretože prípadná recesia v budúcnosti, s ktorou treba počítať, keďže trhy sú v expanzií takmer 10 rokov nás môže dostať do patovej situácie. Na potenciálnu recesiu je ECB maximálne nepripravená, navyše keď sadzby, ako hlavný nástroj sú na minimách.

Nie je vytvorený žiadny priestor na veľkú stimuláciu ekonomiky v podobe sadzieb. QE v Eurozóne nie je tiež najúčinnejšie, vládne dlhy sú vysoké a tak je pravdepodobný nákup najlepšie ohodnotených cenných papierov.

Pokiaľ nebudú ani tieto nástroje účinné, tak možno sa zavedie nový nástroj, tzv. helicopter money…

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.