Nemecká ekonomika začína spomaľovať, ECB je si toho vedomá

17 / 04 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ekonomická expanzia v euro zóne sa začína silno otriasať vo svojich základoch. Utorkové dáta z Nemecka totiž ukázali, že dôvera investorov poklesla na najnižšiu úroveň od roku 2012 a pravdepodobnosť recesie prudko vzrástla.

Manažérsky a investorský prieskum ZEW ukázal, že viac investorov očakáva zhoršenie ekonomickej situácie, než jej zlepšenie. Jedná sa o predpoklad na nasledujúce mesiace v tomto roku. Za týmto zhoršením výhľadu stojí podľa prezidenta ZEW hlavne možnosť obchodnej vojny medzi USA a Čínou, zhoršenie diplomatických vzťahov medzi krajinami G7, ako aj slabé domáce (nemecké) čísla z posledných týždňov.

Pokles dôvery investorov v Nemecku bol spôsobený aj spomínaným prudkým nárastom pravdepodobnosti recesie. Tú vypočítal Makroekonomický inštitút v Dusseldorfe až na 32% na nasledujúce tri mesiace. Zatiaľ to nenaznačuje, že trh čaká recesiu v Nemecku, ale jedná sa o výrazný nárast zo 7% v Marci. Situácia sa tak začína pre najväčšiu ekonomiku v Nemecku rýchlo zhoršovať.

IMK používa na svoj výskum rôzne údaje a medzi jeden z hlavných ukazovateľov patrí volatilita na finančných trhoch. Tá podľa tohto inštitútu začína spôsobovať nižšiu produkciu a zhoršenie sentimentu medzi manažérmi. „Je to typickou konšteláciou pre koniec ekonomického cyklu“, dodáva IMK.

Možnosť spomalenia ekonomického rastu očakávajú aj manažéri veľkých firiem, ktorí sú zahrnutí v prieskume PMI. Tento indikátor je takmer dokonale korelovaný s ekonomickým rastom v EU a už niekoľko mesiacov začal výraznejšie klesať. Veľké firmy tak začínajú tlmiť svoj optimizmus, čo môže spôsobiť nižšiu produkciu a nižšiu ochotu zamestnávať, resp. investovať. To sa prejaví aj na ekonomickom raste HDP.

Koniec rastového cyklu pripúšťa aj ECB, keď hlavný ekonóm Peter Praet v pondelok vyhlásil, že centrálna banka je si vedomá vychladnutia silného rastového momenta v EU po niekoľkých veľmi dobrých kvartáloch. Trh ale čaká v júni ďalšie kroky smerom k ukončeniu kvantitatívneho uvoľňovania a bude zaujímavé sledovať, ako sa vysporiada ECB so spomaľovaním ekonomického rastu, zrovna keď by mala ukončiť nákupy dlhopisov a začať zvyšovať úrokové sadzby.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.