Nemecké banky stratili viac ako 90 % svojej hodnoty od svojich maxím

13 / 08 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Počas tohto týždňa druhá najväčšia banka v Nemecku zaznamenala štvrtý po sebe idúci pokles v oblasti tržieb. Prevádzkový zisk klesol v druhom štvrťroku o 17.5 % na úroveň 298 miliónov EUR oproti predchádzajúcemu kvartálu. V minulom roku sa jednalo o zisk 401 miliónov EUR v tomto období. Príjmy v druhom štvrťroku klesli o 2.2 percenta na 2.1 miliardy EUR, čo bolo mierne nad očakávaniami analytikov.

Druhá najväčší poskytovateľ pôžičiek v Nemecku sa na začiatku roka snažil o fúziu s najväčšou nemeckou bankou, ktorá sa takisto utápa v problémoch – Deutsche Bank. Fúzia však skončila neúspešne.

Akcie Commerzbank si zažili svoj vrchol v roku 2007, tesne pred splasknutím bubliny s nehnuteľnoťami, kedy sa obchodovala za 300 EUR za akciu. Jej akcie odvtedy padli o viac než 95 percent a aktuálne sa obchodujú na úrovni 5.25 EUR. Za posledné dva týždne si odpočítava cez 17 percent. Nachádza sa tak pri úrovniach z 2016 a pokiaľ tieto úrovne prerazí tak bude testovať nové minima.

Ani hlavný konkurent Deutsche Bank na tom nie je najlepšie. Jej akcie sa obchodujú za 6.7 € na akciu a stratila viac než 90 % svojej hodnoty (od maxim). Bankám klesajú zisky aj vďaka príliš uvoľnenej menovej politike, vďaka nízkym sadzbám. Uvidíme ďalší pokles alebo sa banky konečne spamätajú?

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.