Nemecko čelí najhlbšej recesii od druhej svetovej vojny

14 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecko doposiaľ schválilo počiatočný záchranný balík v hodnote viac ako 750 miliárd EUR na zmiernenie dopadov prepuknutia koronavírusu, pričom vláda prvýkrát prijala nový dlh od roku 2013.

Balík bol rozdelený na v marci dohodnutý doplnkový rozpočet financovaný z dlhov vo výške 156 miliárd EUR a stabilizačný fond v hodnote 600 miliárd EUR na pôžičky pre podnikateľov a priame podiely v spoločnostiach.

Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, čelí svojej najhlbšej recesii od druhej svetovej vojny, hoci sa postupne zmierňuje blokovanie šírenia vírusu.

„Logickým dôsledkom toho je, že federálna vláda musí do systému sociálneho zabezpečenia vložiť viac peňazí na stabilizáciu príspevkov v roku 2021,“ uviedol nemecký minister zdravotníctva Spahn.

No podľa slov nemeckých predstaviteľov stimul nebude stačiť a Nemecko bude musieť stabilizovať svoj systém sociálneho zabezpečenia pomocou hotovostných injekcií. Experti odhadujú množstvo miliárd cielených na zmiernenie účinkov koronavírusu na zdravie, trh práce a dôchodky.

Len na trhu práce však úrad práce v najhoršom prípade vypočítal, že vláda by musela do roku 2020 a 2021 poskytnúť injekciu 15 miliárd EUR, aby sa vyhla vyšším platbám od zamestnávateľov a zamestnancov. Sektor verejného zdravia bude tento rok v rozpočte zohrávať až 14 miliárd EUR.

Na druhej strane, podľa predbežných odhadov federálne a štátne vlády, ako aj obce uvidia v tomto roku príjmy z daní zhruba o 100 miliárd eur menej, ako sa pôvodne predpokladalo.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.