Nemecko navrhuje rázne zmeny v EU rozpočte

17 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemecká kancelárka Angela Merkelová sa vyjadrila, že každá krajina Európskej únie by mala byť zúčastnená na prejejednaní kompromisu v EÚ rozpočte. Podľa jej slov, by cieľ rozpočtu malo byť podporovanie modernizácie, čo bol hlavný cieľ Nemecka doteraz. Na základe tohto cieľa by krajiny mali pristúpiť ku kompromisu.

Európski lídri majú naplánovaný summit v Bruseli už tento štvrtok. Jeden z hlavných bodov bude prerokovanie rozpočtu, návrhy na výdavky a podmienky spojené s akýmikoľvek výplatami.

Podľa Merkelovej slov, by Nemecko mohlo zvýšiť svoje výdavky o 1% v pomere k HDP v prípade, ak ostatné členské štáty pristúpia k zmene ich finančných priorít.

Vďaka týmto krokom sa krajiny rozdelili na 2 skupiny: krajiny, ktoré sú týmto krokom vzdialené a krajiny ako Nemecko, Holandsko, Švédsko a Dánsko. Spomínané krajiny presadzujú pritvrdenie rozpočtových pravidiel najmä východoeurópskym krajinám ako Poľsko a Maďarsko, ktoré požadujú ďalšie dotácie.

Bude zaujímavé pozorovať rokovania medzi ekonomickými ťahúňmi Európskej únie a relatívne mladými rozvíjajúcimi sa členmi EÚ. Na druhej strane krajiny vstupom do EÚ musia spĺňať Maastrichtský pakt o zadlžení maximálne do 60% k HDP, čo je pre mnohé krajiny už dávno zabudnutá dohoda, nielen u rozvojových ale aj rozvinutých krajín.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.