Odštartovala lavína žiadostí „ochrany pred veriteľmi“. Je to začiatok kolapsu veľkých firiem?

07 / 07 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Nemuseli sme čakať príliš dlho, aby sa odštartoval reťazec oznámení o tom, že veľké spoločnosti, ktoré fungujú celé desaťročia  žiadajú o ochranu pred veriteľmi, prípadne pristupujú k reštrukturalizáciám.  Dôsledky súvisiace s oklieštením ekonomiky kvôli pandémii COVID-19 si tak postupne vyberajú svoju daň. A to napriek snahe štátov pomôcť  čo najviac firmám prostredníctvom  stimulácie ekonomiky a zabezpečenia štátnej podpory.

Pred pár dňami vyhlásil bankrot americký ťažiar ropy a plynu Chesapeake Energy,  ktorého pritlačili reštrikcie v kombinácií s vysokým zadĺžením firmy. Firma zatiaľ požiadala o ochranu pred veriteľmi a naďalej chce pokračovať vo svojej činnosti.  Popri reštrukturalizácii plánuje znížiť svoj dlh z pôvodných 9 miliárd USD na 7 miliárd USD. Akcie spoločnosti sa od 8. júna 2020 prepadli o 83 percent a za posledný rok stratili zo svojej hodnoty 99 percent na 4,53 USD pred spustením štvrtkového obchodného dňa. 

Aj slávny Cirque du Soleil  musel prepustiť 95 percent zamestnancov a požiadať o ochranu pred veriteľmi, keďže od marca zrušil všetky svoje predstavenia a nemal tak z čoho pokrývať náklady na chod spoločnosti. Vedenie sa rozhodlo kvôli opätovnému rozbehnutiu biznisu podpísať dohodu s akcionármi, ktorí prevezmú záväzky spoločnosti a investujú do chodu približne 300 miliónov USD. 

Keďže v strate sa posledné tri roky nachádzala aj divízia fotoaparátov Olympus, firma sa zrejme v dôsledku negatívneho vývoja na trhu v posledných mesiacoch rozhodla túto divíziu predať výrobcovi notebookov Vaio. Svoje rozhodnutie oznámila koncom júna. Japonský Olympus sa po novom plánuje venovať iba výrobe zdravotníckych pomôcok.

Do exekučných problémov sa v dôsledku škandálu s účtovníctvom dostala aj nemecká firma Wirecard. Zaujímavosťou je, že Wirecard sa stala prvou firmou, ktorá skrachovala zatiaľ čo je stále súčasťou indexu DAX. Dôvodom škandálu bol fakt, že počas auditu sa preukázalo, že firme chýba 1,9 miliardy EUR, ktoré vykazovala vo svojom účtovníctve. 

Jednou z prvých spoločností, ktorá ešte koncom mája vyhlásila v USA bankrot je aj svetoznáma požičovňa áut Hertz, ktorá existuje viac ako sto rokov. Medzinárodných operácií v Európe, Austrálii a Nového Zélandu sa však situácia na americkom trhu podľa agentúry Reuters nedotkne.  Akcie Herts Global Holdings sa od začiatku roka 2020 prepadli o 91 percent a počas štvrtkového obchodného dňa sa ich hodnota pohybovala okolo 1,50 USD. 

Zrejme až čas ukáže, ako firmy dokážu zvládnuť neľahkú finančnú situáciu, opäť naštartovať svoj biznis a vrátiť ho do zelených čísel. S ohľadom na obmedzenia súvisiace s COVID-19 je stále možné, že podobných oznámení bude v najbližšom období pribúdať.  Významnú úlohu v tomto smere určite zohrá aj stále potenciálna druhá vlna koronavírusu. 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.