Nepokoje v Indii sa prejavujú v ekonomike

08 / 01 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Desiatky tisíc pracovníkov vyšlo do ulíc a štrajkujú proti privatizácii, čo vplýva na spomalenie rastu pracovných miest. Viac ako 10 odborových zväzov z celej Indie pridruženým k ľavicovým stranám spolu s opozičným kongresom protestujú proti rozhodnutiam premiéra Modiho. Za hlavným zdrojom štrajku patria privatizácia štátnych spoločností Air India, ropnej spoločnosti BCPL ak fúzii bánk verejného sektora.

Modiho reformy už v minulosti vyvolali ekonomické spomalenie a vytvorenie ,,zlých‘‘ úverov pre banky. Vláda varovala, že zapojenie štátnych úradníkov do štrajkov vyvolá disciplinárne konanie a zníženie platu. Tretia najväčšia ekonomika Ázii v utorok predikovala 5% rast v roku 2020. Nezamestnanosť na základe nepokojov, v Indii vzrástla o 0,7%  na 7,7%.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.