Nikola Corporation po úspešnom IPO. Bude stúpať Tesle na päty?

12 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zdá sa, že napriek všetkým dobre známym negatívnym dopadom ohľadom koronavírusovej pandémie môžeme nájsť aj jeden pozitívny „paradox“.  Firmy, ktoré sa rozhodli neodkladať vstup na burzu  v tomto období napriek zjavným rizikám dostávajú odmenu v podobe úspešného IPO. Po Warner Music oslavuje úspešnú primárnu emisiu akcií na burze Nasdaq aj Nikola Corporation, ktorá predstavuje konkurenciu slávnejšej Tesly.

Aby získala ďalší objem financií pre svoje obchodné zámery, vytvorila Nikola fúziu so spoločnosťou VectoIQ, ktorá sa na burze Nasdaq už obchodovala.  Pod spoločným označením NKLA odštartovali obchodovanie 4. júna 2020 a uzavreli na hodnote 33,75 USD za akciu. Stredajší obchodný deň (10. júna 2020) uzavreli akcie spoločnosti na hodnote 65 USD za akciu. Za jediný obchodný týždeň tak vzrástla hodnota spoločnosti na burze o 93 percent. Tržná kapitalizácia firmy dosiahla 1,9 miliardy USD.

Zaujímavosťou je, že Nikola, ktorá zatiaľ nevyrobila žiadny automobil, je často porovnávaná so známejšou Teslou, pričom v minulosti boli zaznamenané aj spory spoločností ohľadom kopírovania dizajnu. Avšak, kým Tesla sa venuje výrobe elektromobilov, Nikola „zatiaľ“ svoj vývoj smeruje do výroby vozidiel na vodíkový pohon.  Už budúci rok plánuje v spoločnom partnerstve s firmou Iveco odštartovať výrobu ťahačov s návesom Nikola One, Two a Three na tento druh pohonu. Taktiež predstavila konkurenciu Cybertrucku (Tesla) pod názvom Badger. Zároveň však plánuje spustenie výroby americkej továrne na výrobu a to nielen na vodíkový, ale aj elektrický pohon.

Podobne ako Tesla má Nikola v pláne aj výstavbu infraštruktúr v podobe čerpacích staníc pre svoje vozidlá. V tejto súvislosti oznámila plán kúpiť zariadenia v hodnote 30 miliónov USD od Nel, ktoré jej umožnia vyrobiť 40 tisíc kilogramov vodíka denne z vody a obnoviteľnej elektriny.

Podľa aktuálnych odhadov by tržby mohli vyskočiť zo 150 miliónov USD v roku 2021 na 3,2 miliardy USD do roku 2024 v dôsledku plánovaného zvýšenia produkcie spoločnosti. V roku 2024 firma očakáva predaj alebo prenájom 7 000 kusov batériových zdrojov a 5 000 vozidiel na vodíkový pohon.

Už teraz má zaistené predobjednávky v hodnote 10 miliárd USD, okrem iného napríklad od výrobcu piva Anheuser-Busch.

 

 

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.