O nás

Čím je TopForex výnimočný?
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Kto sme?

TopForex poskytuje komplexné globálne a investičné služby. Našou snahou je ponúknuť všetkým klientom možnosť obchodovať forex a CFD na akciách, komoditách a indexoch. A to nie je všetko – zaviedli sme možnosť obchodovať tiež s fyzickými akciami.

Začínajúci investori uvítajú príjemné a užívateľsky prívetivé rozhranie platforiem xStation , MT4 a MT5.

Viac skúsení investori nájdu všetky pokročilé nástroje a kompletný servis, na ktorý sú zvyknutí. V TopForexe disponujeme najnovšími technológiami a inováciami.

Prioritou TopForexu je absolútna bezpečnosť pre svojich klientov. Prijali sme záväzok dodržovať najvyšší stupeň ochrany prostriedkov našich klientov v zmysle smernice o trhoch a finančných nástrojoch (MiFID II) a s dohľadom a reguláciou Cyperskej komisie pre burzy a cenné papiere (CySEC) s CIF Licenciou číslo 242/14.

Kto sme?

Prečo sme výnimoční?

Komunikujte s nami vo Vašom rodnom jazyku. Poskytujeme lokálny servis a vždy sme pripravení reagovať. Staráme sa o Vás, aby ste mohli rásť s nami.
Lokálny servis
TopForex je spoločne so svojím tímom pripravený pomôcť klientom v ich rodnom jazyku prostredníctvom svojich lokálnych Viazaných Agentov. Naším cieľom je čo najviac priblížiť sa ku klientovi a poskytnúť mu prvotriedny servis. Vďaka našim obchodníkom vieme presne pochopiť potreby a želania klientov v jednotlivých krajinách a ponúknuť im tak najlepšie služby.
Komunikujte s nami v rodnom jazyku
Na dynamickom forexovom trhu ide predovšetkým o načasovanie a rýchlosť. Náš tím je preto pripravený pomôcť klientom počas celého dňa tak, aby nepremeškali žiadnu možnosť obchodovať kedykoľvek a s čímkoľvek. Navyše, poskytujeme klientsky servis v rodnom jazyku klienta.
Nezdržujte sa, obchodujte hneď
STP je skratka pre Straight Through Processing. To znamená, že všetky úkony od zadania príkazu až po jeho realizáciu sú vykonávané automaticky.
Profesionalita a zodpovednosť
V TopForexe si zakladáme na profesionálnom prístupe. Ku všetkým klientom pristupujeme maximálne zodpovedne. Aj vďaka tomu, že robíme to, čo nás baví, neustále inovujeme naše služby. Vieme sa vcítiť do úlohy obchodníka a vieme zabezpečiť všetko, čo k obchodovaniu potrebuje.

Licencia a regulácia

Sme licencovaní k poskytovaniu investičných a doplnkových služieb vo vzťahu k finančným nástrojom, ako je zverejnené na stránke tu. Licenciu CySEC môžete nájsť tu.

Všetky predobchodné informácie sú zverejnené na stránke tu.

Spoločnosť má zmluvný vzťah s týmito viazanými agentmi QUAENTAS s.r.o, LEDORO svetovanje d.o.o., Tőzsdeikereskedés.hu Kft a Corinth Capital MEPE.

Medzinárodná notifikácia

Krajina Regulátor
Rakúsko Austrian Financial Market Authority
Bulharsko Financial Supervision Commission
Chorvátsko Croatian Financial Services Supervisory Agency
Česká Republika Česká národní banka Tied Agent: QUAENTAS s.r.o.
Dánsko Finanstilsynet
Estónsko Finantsinspektioon
Fínsko Financial Supervisory Authority
Nemecko BaFin
Grécko Hellenic Capital Market Commission
Maďarsko Magyar Nemzeti Bank
Island Financial Supervisory Authority
Taliansko Bank of Italy
Írsko Central Bank of Ireland
Lotyšsko FKTK
Lichtenštajsko Finanzmarktaufsicht
Litva Bank of Lithuania
Luxembursko CSSF
Malta MFSA
Holandsko Authority for the Financial Markets
Nórsko Finanstilsynet
Poľsko Komisia Nadzoru Finasowego
Portugalsko CMVM
Rumunsko ASF
Slovensko Národná banka Slovenska
Slovinsko Agencija za trg vrednostnih papirjev
Španielsko CNMV
Švédsko Finansinspektionen
Veľká Británia FCA

Investičné služby

 • Prijímanie a postupovanie pokynov týkajúcich sa jedného alebo viacerých finančných nástrojov
 • Vykonávanie pokynov v mene klientov
 • Riadenie portfólia
 • Investičné poradenstvo

Vedľajšie služby:

 • Úschova a správa finančných nástrojov na účet klientov, vrátane úschovy a súvisiacich služieb, ako je správa hotovosti/zaistenia.
 • Devízové služby, ak sú spojené s poskytovaním investičných služieb.
 • Investičný prieskum a finančná analýza alebo iné formy všeobecných odporúčaní týkajúcich sa transakcií s finančnými nástrojmi.

Finančné nástroje:

 • Prevoditeľné cenné papiere
 • Nástroje peňažného trhu
 • Podiely v podnikoch kolektívneho investovania
 • Opcie, futurity, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa cenných papierov, mien, úrokových mier alebo výnosov, emisných kvót alebo iných derivátových nástrojov, finančných indexov alebo finančných opatrení, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky alebo v hotovosti.
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z iného dôvodu ukončenia)
 • Opcie, futures, swapy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť vyrovnané fyzicky za predpokladu, že sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF.
 • Opcie, futures, swapy, forwardy a iné derivátové kontrakty týkajúce sa komodít, ktoré môžu byť fyzicky vyrovnané nie inak ako v oddiele C bode 6 a neslúžia na obchodné účely, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.
 • Derivátové nástroje pre presun úverového rizika
 • Finančné diferenčné zmluvy
 • Opcie, futures, swapy, dohody o budúcich úrokových mierach a iné derivátové kontrakty týkajúce sa klimatických premenných, dopravných sadzieb, emisných kvót alebo miery inflácie alebo iné úradné hospodárske štatistiky, ktoré sa musia vyrovnať v hotovosti alebo sa môžu vyrovnať v hotovosti na žiadosť jednej zo strán (inak ako v prípade neplnenia alebo z dôvodu iného ukončenia), i ďalšie derivátové kontrakty týkajúce sa aktív, práv, záväzkov, indexov a opatrení neuvedených inde v tomto oddiele, ktoré majú vlastnosti iných derivátových finančných nástrojov okrem iného s ohľadom na to, či sa obchodujú na regulovanom trhu alebo MTF, sú zúčtované a vyrovnávané cez uznávané zúčtovacie strediská, alebo výzvam na úhradu.