Obchodná vojna a summit G20

24 / 06 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Čína a US by mali spraviť medzi sebou kompromis v rozhovoroch o obchodnej dohode, povedal čínsky vice minister Wang Shouwen v pondelok. Koncom týždňa (28 – 29 jún) sa koná summit G20, kde budú dve veľmoci rokovať o obchodnej dohode. Nastane konečne pokrok alebo sa ekonomické riziká zvýšia?

Obe strany potvrdili, že budú medzi sebou komunikovať a zároveň každý má pripravený svoj strategický plán. Celý trh očakáva, že sa podarí upokojiť situáciu a že dôjde k viacerým kompromisom.

V piatok (21.06.) Čína zaviedla na blacklist firmu AMD ako odvetnú reakciu od USA, ktorý pridala svoj blacklist firmu Huawei.

Ak by nedošlo k zlepšeniu vzťahov, tak by situácia mohla markantne ovplyvniť americké, čínske a globálne HDP, celosvetový obchod. Toto všetko by následne malo za následok zhoršenia situácie na celom svete nie len vo vybraných krajinách.

Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť potenciálny pokles spomínaných faktorov (ekonomický rast, celosvetový obchod) a aký dopad má obchodná vojna. Analytici ešte nezahrnuli blacklist firiem ako Huawei a AMD, takže výsledky by mohli byť o niečo horšie.

Zdroj: OECD calculations.

Ak by došlo na summite G20 aspoň k čiastočnému upokojeniu situácie tak by sa optimizmus mohol pretaviť aj na ďalšom raste na akciovom trhu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.