Obchodná vojna môže markantne poškodiť celosvetový export

16 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Globálnu ekonomiku ale aj akciové trhy ovplyvňuje do značnej miery obchodná vojna.

V posledných dňoch sme mohli spozorovať, ako americké indexy zareagovali na obnovené a dokonca väčší obchodný konflikt medzi USA a Čínou. Síce sa jednalo o pomerne malý výpredaj 5-6 percent a teda len logickú korekciu po strmom raste, môže to byť spúšťač oveľa horších predikcií do budúcna.

Už sme počuli ako USA a Čína zvýšili clo na vybrané produkty na úroveň 25 %. Najviac však môžu utrpieť spotrebitelia a farmári.

„Svetová ekonomika je už v určitom poklese nejakú dobu,“ povedal James Bevan, chief investment officer CCLA Investment Management.“ Ľudia sa iba musia zobudiť a pozrieť na obchodné dáta“.

Najlepším spôsobom ako si predstaviť, aká vážna je hrozba obchodnej vojny a jej dôsledky  pre globálny obchod a svetové hospodárstvo je graf medziročných zmien v celosvetovom obchode. Tento graf ukazuje negatívny trend svetového exportu a to v ňom ešte nie sú zahrnuté nové tarify. Signalizuje nám veľký kolaps exportov ako napr:

  1. export do sveta (najslabší od 2009)
  2. export do pokrokových ekonomík (najslabší od 2009)
  3. export do EÚ (atakuje úrovne 2009)

Zdroj: BMO CM & Macrobond

Stručne povedané, ešte pred poslednou eskaláciou obchodného konfliktu (zvýšenia ciel) sa celosvetový obchod (medziročne) zrútil na úroveň, ktorá bola naposledy zaznamenaná počas finančnej krízy. Aký dôsledok na medzinárodný obchod budú mať ďalšie clá?

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.