Obchodné vojny začínajú

07 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Prvé náznaky obchodných vojen začali počas veľkej depresie a prepade akciových trhov po roku 1930. Americkí politici sa snažili podporou vlastných podnikateľov naštartovať ekonomiku a tak uvalili veľké clá na stovky importovaných produktov. Tento krok bol známy ako Smoot-Hawley/ho zákon. Odpoveďou na navýšenie ciel v USA bolo samozrejme prudké navýšenie importných taríf aj od iných krajín a obchodných partnerov. Reakcia na seba nenechala dlho čakať a zahraničné banky začali postupne krachovať a medzinárodný obchod drasticky poklesol až o 66% medzi rokmi 1929 až 1934. V roku 1934 USA spomínané clá výrazne znížili až odvolali a medzinárodný obchod sa znova rozbehol.

V roku 1980 Amerika uvalila signifikantné tarify na Japonsko a v 90tych rokoch sa krajiny medzi sebou dohodli na prísnejších obchodných dohodách pod dohľadom WTO.

George W. Bush v roku 2002 zaviedol clo na import ocele. Akcie vtedy začali prudko klesať a dolár padal. Bushovi sa navyše vyhrážali ostatní obchodní partneri uvalením podobných taríf a preto ich vtedajší prezident zrušil.

Základom obchodu sú dve strany a tzv. reciprocita – pokiaľ jedna strana navýši dovozné clá, druhá strana bude s najväčšou pravdepodobnosťou reagovať podobne a to môže viesť k zníženiu obchodu medzi týmito stranami a teda aj k poklesu ekonomickej aktivity.

Vzhľadom na rally na akciách a nárast výnosov na US dlhopisoch trh neočakáva negatívny dopad na Americkú ekonomiku ani firmy z aktuálnej obchodnej vojny. To zároveň dáva Trumpovi za pravdu a možnosť zavádzať ďalšie clá na iné produkty z iných krajín. Clá teda len začínajú a ak sa niektoré nebudú páčiť napr. EU alebo Číne, bude odpovedať rovnakými krokmi a zároveň spustí rokovania s USA o znížení ciel. Tento kolotoč sa môže ešte niekoľko krát opakovať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.