Podmienky obchodovania

Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Typy pokynov:

TopForex poskytuje Klientom tieto typy pokynov: Buy, Sell, Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop, Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop.

Obchodné hodiny:

Prehľad obchodných hodín pre Forex, Komodity a Indexy môžete nájsť tu. Prehlaď obchodných hodín pre Akcie môžete nájsť tu.

Inštrumenty:

Celý zoznam dostupných obchodných nástrojov vedľa podkladového aktíva a burzy, kde sa s nimi obchoduje, možno nájsť tu.

Demo účet je limitovaný na 30 dní, po ukončení máte možnosť prejsť na LIVE účet.

Typy účtov:

TopForex poskytuje svojim klientom nasledovné:

 • Plávajúce (typické) spready; na trhu sa vyskytujúce podmienky môžu spôsobiť rozšírenie alebo zúženie spreadov mimo hranice typických spreadov
 • Široká ponuka inštrumentov (Forex, drahé kovy a CFD)
 • Obchodovanie so štandardnými lotmi
 • Spready už od 3 pipov pre Euro Dolár
 • Páka 1:100 pre profesionálnych klientov

Poznámka:
Upozorňujeme, že predvolený pákový efekt ponúkaný počas procesu otvorenia účtu je nastavený na max. 1:30. Klient môže požiadať o obchodovanie s vyšším pákovým efektom a na základe jeho znalostí a skúseností túto žiadosť posúdime.

Swapy

Swapy sa budú účtovať na konci každého obchodného dňa. Trojnásobné swapy budú účtované v stredu. Swapové body pre môžete nájsť tu.

Správa portfólia

Poplatok za Správu portfólia za držbu fyzických akcií bude účtovaný vo forme swapu na konci každého obchodného dňa. V stredu bude trojnásobný. Výšku poplatku za Správu portfólia môžete nájsť tu.

Margin call

Klienti sú upozornení platformou pri 100 % úrovni marže, že sa dostávajú blízko k automatickej likvidácii ich pozícii. Klienti dostanú automatickú notifikáciu iba v prípade, ak sú prihlásení v platforme. Preto sú klienti upozornení, aby sa pravidelne prihlasovali do platformy a sledovali hodnotu svojho majetku a relevantné notifikácie. Klienti sú taktiež upozornení, že pri poklese ich marže pod 50 %, platforma automaticky uzavrie ich pozície.

Tabuľka rolloverov:

TopForex automaticky preroluje otvorené pozície pre indexy a komodity na ďalší likvidný kontrakt predtým, ako aktuálny exspiruje. Tabuľku rolloverov a expirácií môžete nájsť tu. Vezmite prosím na vedomie, že informácie majú len informatívny charakter a môžu sa zmeniť kvôli nízkej likvidite alebo nepredpokladaným zmenám na burze. Vysvetlenie rolloverov nájdete tu. Pri rollovery budú existujúce Take Profit, Stop Loss, Buy alebo Sell Limit, Buy alebo Sell Stop pokyny zrušené 10 minút pred expiráciou. 15 minút pred expiráciou nebudete môcť otvoriť nové pozície. Zatvorenie už otvorených pozícií bude aktívne.

Zúčtovanie dividend:

Akcie a Cash Indexy (CFD) reflektujú korporátne udalosti. Preto budete mať nárok na výplatu dividendy, pokiaľ budete mať otvorenú dlhú pozíciu na príslušné akcie a v prípade otvorenia krátkej pozície Vám bude odpočítaná hodnota rovnajúca sa dividende. Ak sa zúčtovanie dividend týka akcií a Cash Indexov, ktoré obchodujete a ktoré boli otvorené najneskôr na konci dňa predchádzajúceho prvému dňu bez nároku na dividendu (tzv. ex-dividend day), spoločnosť bude aplikovať zúčtovanie dividend. V prípade CFD obchodov týkajúcich sa jednotlivých akcií, bude zúčtovanie dividend použité nasledujúcim spôsobom:

 • Klientom, ktorí držia dlhé pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú pripísané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.
 • Klientom, ktorí držia krátke pozície jednotlivých akcií (CFD) a Cash Indexov budú odpočítané dividendy na základe ex-dividend zúčtovania.

Akcie na majú nárok na výplatu dividend. Zúčtovanie dividend sa týka akcií, ktoré vlastníte a ktoré boli otvorené najneskôr v deň pred ex-dividendovým dňom, spoločnosť následne uplatní zúčtovanie dividend.

 • Klientom s dlhými pozíciami na jednotlivých akciách budú pripísané dividendy na základe ex-dividendového zúčtovania v deň splatnosti.

Prosím, berte na vedomie, že dividendy môžu byť predmetom dane. Spoločnosť môže ukončiť alebo meniť zúčtovanie dividend najmä na základe zmien v zákone, zmeny regulačného systému, sadzby dane alebo požiadavky zrážkovej dane príslušnému správcovi dane.

Udržiavací poplatok:

Jedná sa o poplatok do výšky 200 EUR, ktorý sa bude účtovať v prípade, ak je Obchodný účet neaktívny alebo spiaci po dobu 6 mesiacov tak, ako je uvedené v Obchodných podmienkach. Udržiavací poplatok bude účtovaný na mesačnej báze na úrovni menšieho v porovnaní zostatku na účte a 200 EUR (alebo ekvivalent v zvolenej mene).

FTT

Všetky transakcie na talianskych CFD a ITA40 podliehajú dani z finančných transakcií (FTT). Daň sa účtuje ako fixný poplatok súvisiaci s nominálnou hodnotou transakcie, ako je uvedené nižšie:

 • Do výšky EUR 2 500: 0.25 EUR
 • 2 500 – 5 000 EUR: 0.5 EUR
 • 5 000 – 10 000 EUR: 1 EUR
 • 10 000 – 50 000 EUR: 5 EUR
 • 50 000 – 100 000 EUR: 10 EUR
 • 100 000 – 500 000 EUR: 50 EUR
 • 500 000 – 1 000 000: 100 EUR
 • Viac ako 1 000 000 EUR: 200 EUR

Ochrana proti zápornému zostatku:

Naši klienti nemôžu stratiť viac prostriedko, ako tie ktoré majú na svojom účte.

Negative Balance Protection

Our clients cannot lose more than the funds they have on their account.

Kopíruj automatické systémy alebo profesionálov