Optimizmus v Nemecku nečakane vzrástol na trojmesačné maximá

14 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Európske ekonomiky rástli v druhom kvartáli trochu rýchlejšie, než sa pôvodne predpokladalo. Ekonomická expanzia bola revidovaná na 0.4% verzus 0.3% v prvom odhade. Zároveň však optimizmus investorov skončil na lepších úrovniach, než boli odhady ekonómov. Vyzerá to tak, že druhý kvartál teda možno nebude tak „zlý“ ako sa pôvodne hovorilo a dopad obchodnej vojny na euro zónu je len veľmi minimálny.

Negatívom však stále zostáva výhľad firiem do budúcnosti, kde prevládajú obavy o spomalení globálneho ekonomického rastu. Čína spomaľuje a problémy s masívnym dlhom zostávajú nevyriešené, pričom viaceré podniky v krajine draka už vyhlásili bankrot. Čínsky akciový trh navyše kolabuje, čo nevysiela signály optimizmu. Aktuálne vidíme aj panický výpredaj Tureckej líry, na ktorý naviazali aj ďalšie meny emerging markets. Ak sa situácia nestabilizuje, mohla by sa panika preniesť aj na Európsky bankový sektor.

Dôvera investorov však v aktuálnom mesiaci v Nemecku vzrástla o 11 bodov na -13.7, čo sú trojmesačné maximá. Aj napriek tomu je ale výhľad v Nemecku výrazne horší, než pred šiestimi mesiacmi. Továrenské objednávky v najväčšej ekonomike EU poklesli na ročnej báze po prvý krát za dva roky, čo taktiež nie je veľmi pozitívna správa. Na druhej strane ale manažérske prieskumy vzrástli dva mesiace v rade.

EURUSD pár prepadol v posledných dňoch na viac než ročné minimá, keď zlomil silný support na 1.15 a obchodoval sa už aj pod úrovňou 1.13. To naznačuje, že trh neverí v až tak skoré utesňovanie monetárnej politiky v EU a zároveň aj vo výraznejšie ekonomické spomalenie, než odhadujú ekonómovia.

Akciové indexy v EU výrazne zaostávajú za americkými a napr. Nemecký DAX sa už štyri mesiace obchoduje viac menej do strany, pričom americké indexy sú pri, alebo na historických maximách. Aj to značí skepsu u investorov, ktorí stále preferujú bezpečnejšie americké akcie, než európske.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.