Otestuje Tesla cenové úrovne zo septembra?

21 / 06 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zdá sa, že to s Teslou nemusí vyzerať až tak čierno, ako sa zdá. Pár týždňov dozadu cenový vzostup nasledoval po vyhlásení Tesla CEO. Elon Musk hovoril o ambicióznej produkcii a výrazných ziskových cieľoch do budúcna. Cenový rast mohol byť spôsobený aj domnienkou viacerých investorov, ktorí považujú produkčné ciele Modelu 3 za príliš optimistické. Musk takisto potvrdil na ročnom stretnutí akcionárov tejto spoločnosti, že spoločnosť naďalej udržiava svoj revidovaný cieľ na výrobu modelu 3 na úrovni 5 000 ks za týždeň pri konci druhého štvrťroka. Koniec druhého Q je o pár týždňov, uvidíme či sa tento cieľ podarí naplniť. Musk tiež spomínal, že Tesla nebude potrebovať dodatočný kapitál na dlh počas 2018. Uvidíme aké Earnings budú vykázané v druhom štvrťroku.

Toto vyhlásenie bolo spomenuté aj dávnejšie, navyše sa k tomu pridali nové vyhlásenia, pár dni dozadu. Tesla vyhodí stovky zamestnancov. Jeden z hlavných dôvodov je, aby sa spoločnosť dostala jednoduchšie do zisku.

Trhy na to zareagovali prudkým rastom. Cena spoločnosti takpovediac vystrelila a za posledný týždeň dokázala narásť o viac než 13 percent. Týmto pohybom dokázali preraziť uptrendovú linku, ktorá cenu ohraničovala už od septembra 2017. To môže byť signál pre nasledujúci rast.

Aktuálne sa cena pohybuje na úrovni 365 USD. Treba však spomenúť, že podľa viacerých analytikov a investorov je Tesla nadhodnotená, pretože sa stále nachádza v strate a napriek tomu výška akcií je enormne vysoká. Napriek tomu, že Tesla stále uvádza negatívne čísla, aktuálne Muskove opatrenia by mohli straty znížiť. Nasledujúca rezistencia sa nachádza na úrovni 379 USD.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.