Otočí sa trend na Brent Oil?

12 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Trh s ropou z fundamentálneho hľadiska je dosť nepredvídateľný, pretože takmer každý deň vyjdú pozitívne alebo negatívne správy zo sveta ohľadom tejto komodity. Riadiť sa podľa aktuálnej fundamentálnej analýzy na mesiac dopredu môže byť pre obchodníka čistou katastrofou. Vysoká volatilita býva často veľkým strašiakom.

Poďme si ale veľmi stručne zhrnúť, čo sa stalo za posledné týždne a či je vôbec možné, aby sa prepad ropy v najbližšej dobe mohol skončiť. Prudký nárast ropy z pred pár mesiacov bol zapríčinený uvalenými sankciami od USA na Irán. Samozrejme, sankcie ako také, nemali dopad na trh ale následná reakcia Iránu. Ten reagoval, že pokiaľ sankcie budú platné, tak Irán obmedzí vo veľkom množstve produkciu ropu, čo malo na svedomí prudký nárast tejto komodity.

Následne sa Saudská Arábia ponúkla, že môže veľkú časť produkcie ropy vykompenzovať, no že nedokáže pokryť celý chýbajúci stav. Trh na to zareagoval pozitívne a preto ropa po umelom raste posledné dní klesá (aj keď sankcie prišili do platnosti 4. Novembra).

Ropu si však zanalyzujeme aj z technického hľadiska a spomenieme si dôležité úrovne, kde by mohla nastať silná reakcia trhu.

Ropa vytvorila medvedí trendový kanál (červená). Aj keď dnešný vstup na trhu bol pomerne dobrý, najmä vďaka posilneniu USD, trh sa pomaly otáča. Do konca dňa však máme ešte ďaleko, tak stať sa môže čokoľvek. Trh prerazil 1. modrú trendline a tak sa pokles ešte znásobil. Následne tu máme ešte 2. modrú trendline, kde by mohla nastať väčšia nákupná reakcia. Jedno je isté. Pokiaľ trh neprerazí trendový kanál, z krátkodobého hľadiska môžeme na rast zabudnúť. To by bol prvý pozitívny signál na rast. Zatiaľ však stále obchodujeme uprostred, preto je treba obchodovať opatrne.

Najsilnejšiu reakciu by som očakával na zelenej dlhodobej trendline, kde zároveň leží silný support (63-64 USD). Pokiaľ sa pozrieme na indikátory, môžeme si všimnúť, že MACD sa pomaly otáča smerom nahor a histogram nám ukazuje, že predávajúcim „dochádza šťava“. RSI sa otáča nahor, čo by mohol byť pozitívny signál na prerazenie strmého negatívneho trendového kanálu. No nemusí sa tak stať. Do obchodu treba vstupovať aj keď trh vyšle potvrdzujúci signál. Ropa tak pokojne môže stále pokračovať v poklese.

Táto analýza slúži ako vzdelávací obsah a nemožno ju použiť ako investičné poradenstvo. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.