Ovplyvňuje ešte ponuka cenu ropy?

20 / 11 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ceny ropy dnes zostali na relatívne nezmenenej hodnote, aj napriek prudkému navýšeniu zásob zaznamenaný v minulom týždni. Podľa súkromného prieskumu Amerického ropného inštitútu (API), ktorý zverejnil nárast amerických zásob o 6 miliónov barelov k 15 novembru 2019 oproti minulému mesiacu.

Ropa je v súčasnosti pod tlakom zo strany dopytu, kvôli potenciálnemu očakávaniu urovnania americko-čínskych konfliktov.  A na strane ponuky z pretrvávajúcich vojen, brexitu a spomaľovaniu svetového ekonomického rastu.

Aj, keď je nepravdepodobné, že Rusko obmedzí produkciu ropy na stretnutí OPEC-u a Ruska, stále otvorenou témou je Saudská Arábia, ktorá bude pravdepodobne pritlačená k zníženiu produkcie.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.