Podporia krajiny EÚ nový návrh rozpočtu?

27 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyen dnes popoludní predstaví v Európskom parlamente návrh sedemročného rozpočtu Európskej únie, ktorého kľúčovou súčasťou bude rozsiahly plán podpory ekonomík zasiahnutých koronavírusovou krízou.

Komisia v očakávaní najhlbšieho hospodárskeho poklesu v histórii únie chce siahnuť k dosiaľ nevídanému riešeniu. Brusel chce pomoc vo výške okolo bilióna eur rozdeliť medzi únijnej krajiny formou priamych platieb a pôžičiek. Podľa doterajších vyjadrení únijných činiteľov si najmenej pol bilióna eur chce požičať na finančných trhoch a ručiť za ne príjmy rozpočtu na obdobie rokov 2021 až 2027.

Exekutívu v jej zámere podporili lídri najvplyvnejšieho dua štátov Nemecka a Francúzska, ktorí chcú zásadnú časť tejto sumy rozdeliť formou priamych platieb, ktoré by pomohli najmä najviac zasiahnutým juhoeurópskym krajinám ako je Taliansko a Španielsko. Na druhej strane stoja krajiny takzvanej šetrnej štvorky, teda Holandsko, Rakúsko, Švédsko a Dánsko, ktoré sa obávajú spoločného zadlžovanie a chcú rozdeľovať núdzové fondy prostredníctvom pôžičiek.

Brusel dá členským krajinám na výber, či rozpočet EÚ posilnia peniaze z predaja emisných kvót, digitálne daň, clo za dovoz neekologické vyrábaných produktov či iné poplatky. Ak ani jeden z týchto návrhov neprejde, komisia bude nútená zásadne zvýšiť priame platby členských krajín, ktoré sú v súčasnosti hlavným zdrojom úniového rozpočtu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.