Poklesu ceny ropy môže byť onedlho koniec

07 / 12 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Ropa je veľmi fundamentálne ovplyvniteľná komodita. V mesiacoch september-október môžeme vidieť jasný nárast jej ceny. Hlavnou príčinou boli sankcie uvalené na Irán, resp. reakcie iránskych hlavných predstaviteľov. Tí spomínali, že kvôli sankciám ako formu odplaty znížia produkciu ropy a tým „umelo“ navýšia cenu, proti čomu bojoval americký prezident Donald Trump.

Sankcie sú platné od 5. Novembra a napriek tomu sme svedkami pádu cien ropy. To bolo spôsobené viacerými udalosťami. Najprv sa Saudská Arábia ponúkla, že môže čiastočne ovplyvniť výpadok Iránu, no nie úplne. Zvýšili ťažbu o 1 milión barelov denne a trh na to zareagoval logickým poklesom. Otázkou však ostáva či sa vyhrážky Iránu podarilo uskutočniť alebo nie. Áno istý výpadok tu máme, ale z kapacitného hľadiska sa nepodarilo naplniť celú produkciu, od ktorej Irán plánoval upustiť. Zatiaľ to trh ignoruje.

Dnes ropa Brent a ropa WTI klesla o takmer 5 percent, no počas obchodného dňa sa podarilo časť strát zmazať. Dôvodom sú rokovania OPECu, vrátanie Saudskej Arábie, ku ktorým sa pripojilo aj Rusko, napriek tomu že do kartelu nepatrí. Predmetom týchto rokovaní je dohoda o znížení produkcie SA a udalosti spojené s oficiálnym oznámením odchodu Kataru z OPECu k 01/2019.

Saudský minister energetiky Chalíd al-Falih oznámil novinárom pred dnešným kritickým zatvoreným stretnutím ministrov ropy vo Viedni, že OPEC a spojenci mimo kartelu vrátane Ruska stále pracujú na dosiahnutí dohody. Falih uviedol, že hlavná preferencia Saudskej Arábie bola dostatočne znížiť produkciu, ktorá bude akceptovateľná a dodal, že redukcia o 1 milión barelov denne bude primeraná. Zároveň sa zmienil, že k oficiálnej dohode zatiaľ nedošlo. Zníženie produkcie by tak mohlo byť menšie ako trh predpokladá. Pokiaľ bude dohoda na stole a produkcia sa vážne zníži môže to znamenať, že ropa naberie iný smer. Zatiaľ sa o ďalších krokoch bude vyjednávať.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.