Pozitívny sentiment na trhu aj bez fundamentu

09 / 12 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Tento týždeň sa európske akciové indexy otvorili s miernym poklesom, aj napriek blížiacemu sa nástupu taríf zo stany Ameriky na Čínu, ktoré majú platiť od 15 decembra. Futures na americké indexy, rovnako ako európske neočakávajú výraznejší výkyv trajektórie. Na čínskej strane sme mohli pozorovať pozitívnu rétoriku o postupnom možnom zrušení pretrvávajúcej 17 mesačnej obchodnej vojny.

Volatilitu môže v Amerike vyvolať iba tlačová konferencia Powella, keďže očakávanie zmeny hlavnej úrokovej sadzby trhom je na jednocifernom čísle. Cez Atlantický oceán to bude zaujímavejšie aj, keď sa neočakáva zmena úrokových sadzieb. Investori upriamujú zrak na zasadnutie ECB hlavne kvôli prvej oficiálnej tlačovej konferencii Lagardovej, ktorá bude nasledovať po zasadnutí.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.