Pozor na optimizmus na akciových trhoch

09 / 05 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Akciový index S&P 500 spúšťa svoju korekciu po dlhom 4-mesačnom raste. Na prelome november/december sme videli cca 21 percentný prepad a vďaka zmene monetárnej politiky sa podarilo situáciu centrálnym bankárom opäť dočasne posunúť a zachrániť. Akciové indexy dokázali vymazať predchádzajúcu stratu a navyše dokázali vytvoriť nový historický vrchol.

Trh rástol nepretržite bez korekcie dlhé obdobie a tak nastal čas na korekciu a fundamenty tomu dopomohli. Nevieme síce aká veľká bude, či bude 3- percentná alebo 15. Môžeme sa však pozrieť ako sa vyvíjal index volatility a ako to vplývalo na cenový vývoj akciového indexu S&P 500.

Tento graf ukazuje silnú preshortovanosť (prepredanosť) derivátových kontraktov futures a opcií na index volatility – VIX. Signalizuje to vysoký optimizmus na akciových trhoch, čo si takmer vždy vypýta svoju daň. Toto je úroveň špekulatívnych pozícií pred vyhlásením nových Trumpových cieľ. Takže skôr či neskôr by k minimálnej korekcie došlo, či s Trumpom alebo bez neho. „Preshortovaný“ Vix predstavuje vždy medvedie znamenie a veľa krát, ak dosiahol nové maximá (pri otvorených shortoch) tak nasledoval niekoľko dňový výplach. To sme mohli vidieť na poslednom preshortovanom VIXe a následne reakciu v novembri a decembri.

Aj to je dôvod, prečo sa má investor alebo obchodník vyhnúť investovaniu počas „najoptimistickejších dní“.

Zdroj: Zerohedge.com

Fed však pozastavia svoju reštriktívnu politiku, keď skončil so zvyšovaním úrokových sadzieb, aj keď je americká ekonomika na to zrelá. Pokiaľ by došlo k masívnym prepadom na akciových trhoch, tak opäť môžeme očakávať nejakú záchrannú páku ako v minulosti, pravdepodobne zavedením kvantitatívneho uvoľňovania alebo znížením sadzieb.

Do toho keď zarátame nové clá zavedené americkým prezidentom, čo môže obchodnú dohodu pochovať, tak skutočne situácia nie je taká optimistická ako ju prezentujú akciové trhy. V každom prípade, ak sa na meetingu ohľadom cieľ vládni predstavitelia dohodnú, bude to jednoznačne pozitívne pre akciové trhy.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.