Pre libru môže byť kľúčová druhá polovica roka

24 / 02 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Zatiaľ najnáročnejšie obdobie ohľadom otázky brexitu je za nami. Ale len dočasne. Británia síce oficiálne vystúpila z Európskej únie, no momentálne plynie obdobie, počas, ktorého by sa malo dospieť k obchodnej dohode medzi Bruselom a Londýnom. Konečná podoba brexitu, ktorá sa bude kreovať v priebehu najbližšieho roka môže mať významný vplyv na vývoj hodnoty britskej libry, ktorá najmä s ohľadom na dianie okolo rozvodu Európskej únie a Veľkej Británie podliehala výraznej volatilite.

Minimálne v prvom polroku roka 2020 by sa situácia okolo hodnoty britskej meny mohla upokojiť a libra by mohla posilniť voči košu mien, rovnako ako začiatkom januára, po tom čo vládnuca konzervatívna strana Borisa Johnsona získala v decembrových voľbách väčšinu.  Kvôli problémom okolo dosiahnutia obchodnej dohody však libra nakoniec odpísala dosiahnutý zisk.

V prvej polovici roka by mena mohla reagovať skôr na hospodárske ukazovatele Británie ako na možné dianie okolo brexitu, či možné zvraty, ktoré sú zatiaľ málo pravdepodobné. Na vývoj hodnoty kurzov mien majú do značnej miery vplyv aj úrokové sadzby.

Ale s blížiacim sa koncom roka zrejme budeme môcť sledovať narastajúcu mieru neistoty. V prípade, že k dohode dôjde, mohol by byť kurz libry voči euru viac-menej stabilný, no stále zostáva v hre aj možnosť, že rokovania môžu stroskotať a k dohode nedôjde. To by mohlo znamenať ďalší výraznejší pokles hodnoty meny voči euru a americkému doláru.

Počas štvrtkového obchodného dňa sa hodnota menového páru EUR/GBP pohybovala okolo hodnoty 0,8407. Pre ilustráciu – v rovnakom období pred rokom to bolo 0,8686.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.