Prečo fed znížil sadzby a v akom prostredí sa sa nachádza akciový trh?

01 / 08 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V stredu fed znížil hlavné úrokové sadzby o 25 bodov teda z pásma 2.25-2.50 percenta na 2.00-2.25 percenta. Jedná sa o prvé znižovanie od decembra 2008. Trhy aj napriek pozitívnemu impulzu od centrálnej banky  tento obchodný deň klesali. Trh totiž očakával väčšie uvoľňovanie menovej politiku a spomínaný “rate cut” o 25 bodov bol už v cene akcií zarátaný.

Dôležité bolo vyhlásenie fedu, ktorý povedal nasledovné: 

Na tlačovej konferencii hlavný predstaviteľ fedu Jerome Powell sa vyjadril, že aktuálny posun sadzieb smerom nadol slúži k prispôsobeniu podmienok v tomto rastovom cykle. Inou rečou povedal, že neočakáva pokles americkej expanzie a že aj keď možno uvidíme ďalšie mierne uvoľňovanie menovej politiky v podobe znižovania sadzieb, napriek tomu sa nebude zahajovať nový cyklus a to cyklus viacnásobného znižovania sadzieb.

Skutočne potrebuje americký trh stimul v tejto podobe alebo sa jedná len o upokojenie akciového trhu prípadne tlak Donalda Trumpa? Je to otázka hodná diskusie, no niektorí členovia  menového výboru sa odvolávajú, že inflácia je slabá a ďaleko od svojho cieľa v blízkosti 2 percent. Ďalší dôvod je obchodná vojna, ktorá do značnej miery ovplyvňuje ekonomiku. Má tak ísť pravdepodobne o kompenzáciu.

Americká ekonomika stále rastie a má rásť aj budúce roky aj keď je ohrozená obchodným konfliktom s Čínou, dlhodobého narastania dlhu atď.. Iba dvaja členovia hlasovali za žiadnu zmeny pri tak dobrých dátach na trhu práce, HDP a miernej inflácie.

Na nasledujúcom grafe môžeme vidieť ako je trh “precenený” podľa Crescat Macro Modelu. Ukazuje nám, že akciový trh je z hľadiska “ohodnotenia” (valuácie) na rekordne vysokých úrovniach, zrelý na väčšiu korekciu.

Zdroj: BIS, IMF, BLS, Fed, Conference Board, Bloomberg

Poďme sa teraz pozrieť na volume (objemy obchodov) pravdepodobne najznámejšieho ETF (SPY) a tie sa nachádzajú na veľmi nízkych objemoch. Podobne málo objemov bolo aj na konci 2006 a od roku 2017-2019 3x. Potom sme takmer vždy mohli vidieť cenový “výpredaj” na akciovom trhu. Aj za posledné obdobie. Podobnú situáciu ukazuje aj indexu strachu – VIX. Ak sa nachádza na mimoriadne nízkych úrovniach, znamená to, že optimizmus na trhu je veľký a niečo sa môže “pokaziť”.

 Zdroj: Bloomberg via RIA

Aj keď existujú aj iné modely, ktoré ukazujú, že akciový trh nie je tak nadhodnotený ako ukazuje predchádzajúci model, riziká na trhu stále existujú, inak by fed neznižoval sadzby. Aj keď sa snaží o dodatočnú podporu, či to bude mať skutočne pozitívny efekt pri historických maximách a ekonomickej expanzii uvidíme. Ak by ekonomika bola na tom vážne zle a akciový trh na bode mrazu, vtedy slúži znižovanie sadzieb ako veľmi efektívny nástroj, no pri aktuálnych makroekonomických dátach je otázne, resp. menej pravdepodobné, že efekt bude rovnaký. Akciový trh môže byť však ten pravý indikátor, čo sleduje fed. Stalo sa to minimálne 3x za posledné roky, kedy odvrátil väčší pokles svojimi holubičími prejavmi pri celkom dobrých dátach. Ak by sme uvideli podobný pokles ako v decembri, tak je veľmi pravdepdoobné, že by zasiahol opäť a to ešte s uvolnenejšou monetárnou politikou.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.