Prezident ECB zasadal s reprezentantmi írskej vlády a spomenul výhľad a riziká pre eurozónu

09 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Štvrtok (8.11.2018) sa uskutočnilo zasadnutie prezidenta ECB Mária Draghiho, ktorý otvorene diskutoval s reprezentantmi írskej vlády v Dubline. Prezident ECB tak vyzval svojich kolegov, aby spoločne diskutovali o monetárnej politike ECB a jej úlohami v oblastiach dohľadu.

Prezident najväčšej centrálnej banky v EÚ takisto zhrnul ekonomickú situáciu za posledné roky: “Desať rokov po začiatku globálnej finančnej krízy eurozóna dosahuje dobré výsledky. V súčasnosti sme zaznamenali 22 po sebe idúcich kvartálov hospodárskeho rastu, pričom sa vytvorilo viac ako 9 miliónov pracovných miest a miera nezamestnanosti klesla na 8.1 percenta, čo predstavuje najnižšiu percentuálnu úroveň od novembra 2008.

Keďže sa zasadalo s hlavnými predstaviteľmi írskeho parlamentu, diskutovalo sa najmä o ich ekonomike a problémoch.

Írsko zaznamelo pomerne vysokú hospodársku expanziu najmä v posledných rokoch. Hospodársky rast tejto krajiny môžeme považovať ako jeden z najrýchlejších, z pomedzi krajín Eurozóny. Netreba však zabúdať, že Írsko sa stále nachádza v “nepopulárnom” rebríčku krajín PIIGS s vysokým súkromným dlhom.

Napriek niektorým negatívnym dátam, ktoré nevyzerajú tak pozitívne ako sa očakávalo, eurozóna a Írsko by mali pokračovať v ekonomickom raste. Draghi takisto naznačil, že inflácia by postupne mala dospieť k inflačnému cieleniu, ktoré je v strednodobom horizonte tesne pod dve percentá.

Prezident ECB takisto spomenul, že aj keď riziká spojené s perspektívou rastu eurozóny možno považovať za celkovo vyvážané, riziká spojené s protekcionizmom, zraniteľnosť na rozvíjajúcich sa trhoch a volatilita na kapitálových trhoch sú naďalej veľmi významné. Obchodná vojna alebo “protekcionistické opatrenia” môže spočiatku spôsobiť iba nízky dopad, no v celkovom dôsledku sa zvyšuje napätie v oblasti dôvery medzi ekonomickými veľmocami. Hlavná postava v bankovom sektore takisto apelovala na jednotný bankový trh a na posilnenie regulácie v bankovom sektore.

Menový pár EUR/USD po konferencii v ten istý deň klesol o viac než 0.7 percenta.

Na záver spomenul, že podľa Eurobarometra, 77 percent občanov eurozóny podporuje Euro a hovorí, že projekt a členstvo v EÚ je dobrá vec.

Kľúčové úrokové miery sa od 2009 nachádzajú na najnižších úrovniach. Zvyšovať by sa mali v druhej polovici 2019. Treba sa však opýtať, komu táto politika vyhovuje… Najviac zadlženým ekonomikám (Grécko, Taliansko), pre ktoré je Euro príliš silné. Aj keď možno vidieť zmeny v gréckej ekonomike, netreba zabúdať, že tieto krajiny sú zadlžené na niekoľko desiatok rokov dopredu a predstavujú riziko v budúcnosti.

Pokiaľ sa na to pozrieme aj z hľadiska Slovenska, ovplyvňuje to do značnej miery aj nás. Dlhodobé nízke úrokové sadzby sú jednou z hlavných príčin, prečo cena nehnuteľností za posledné roky rýchlo rastie. Tým, že sa nachádzame v dobe “lacných peňazí”, u nás jednoducho prekvitá bublina s nehnuteľnosťami aj keď ich cena je mnoho krát prestrelená.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.