Prichádza druhá vlna koronavírusu?

15 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Obávame sa, že v USA sa odohráva druhá vlna infekcií, ktorá je každý deň väčšia. Po opätovnom otvorení mnohých štátov začali prípady rýchlo rásť a mnoho krajín pozastavilo jeho opätovné otvorenie. V prípade druhého odstavenia čelia štáty rozpočtovým nedostatkom a dvojcifernej nezamestnanosti.

Na druhej strane Latinská Amerika má v súčasnosti obrovský problém. Rýchle šírenie koronavírusu v politike regiónu je výsledkom populistických vodcov v Brazílii a Mexiku, dvoch najväčších krajín Latinskej Ameriky, ktoré zmierňujú závažnosť vírusu. Ich vodcovia svojim správaním oslabili lekársku radu odborníkov, aby zostali doma. Výsledkom môže byť, že sa desiatky miliónov ľudí vrátia späť do chudoby a hrozí, že dôjde k opakovaniu minuloročnej vlny násilných sociálnych protestov. Mohlo by to tiež vyvolať nové nesplatené dlhy.

Globálne akcie v pondelok prudko poklesli po tom, čo v USA a Číne nastali nové infekcie koronavírusu, čo vyvolalo obavy investorov v súvislosti s hospodárskym dopadom pandémie. Európske trhy a americké futures otvorili tento týždeň s výrazným poklesom po veľkých stratách v Ázii.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.