Prímerie v obchodnej vojne alebo vopred plánový krok?

14 / 10 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

V piatok (11.10.2019) navečer sa rokovalo medzi USA a Čínou ohľadom obchodnej vojny a potenciálnej dohode. Dohadovalo o základných bodoch, ktoré by mali byť naplnené ako prvý krok pre úspešnú „trade deal“. Je pravdepodobné, že súčasťou týchto rokovaní má byť podmienka, že Čína bude pokračovať v nákupe poľnohospodárskych produktov od USA a zároveň by sme nemali vidieť ďalšie cla. Trh reagoval veľmi pozitívne a napr. DAX počas dňa rástol o viac než 2.5 percent, Dow Jones ale aj S&P 500 cez 1 percento.

Dnes vyšli na svetlo nové informácie, že Čína na dohodu „Phase One“ zatiaľ nechce pristúpiť. Preto je veľmi pravdepodobné, že rokovania o ďalších podmienkach budú pokračovať. Tento krok môže byť vnímaný ako pozitívny. V našich predchádzajúcich článkoch sme dávnejšie spomínali, že zo špekulatívneho hľadiska je veľmi pravdepodobné, že k dohode nakoniec príde, pretože sa blížia americké voľby pre prezidenta. Tým pádom Donalda Trumpa tlačí čas a tak je pravdepodobné, že chce dospieť k dohode. Krokom zvyšovania cieľ tak donútil fed resp. americkú centrálnu banku k uvoľnenej monetárnej politike, to jest k znižovaniu sadzieb a v poslednej dobe aj zväčšovaním svoj súvahy vďaka nákupov „bills“. Stále však je nevyspytateľné, ako sa bude vyvíjať potenciálna obchodná vojna medzi USA a EU, keďže môže prísť k uvedeniu ďalších cieľ.

Tento článok slúži ako prostriedok marketingovej komunikácie a nemožno ho považovať ako investičné odporúčanie alebo radu.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.