Problémy dodávok mäsa prospievajú akciám Beyond Meat

12 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Akcie výrobcu vegánskej náhrady mäsa sa na burze obchodujú od mája minulého roka a v polovici marca zaznamenali tak ako väčšina titulov na kapitálových trhoch výrazný prepad.  Odvtedy si však pripísali rast cez sto percent. Dôvod? V Amerike kvôli koronavírusu hlásili výpadky dodávok mäsa kvôli mäsokombinátom, ktoré museli ostať zavreté a fastfoody tak mäso v ponuke nahrádzali práve vegánskou verziou.

Ako vyplýva z údajov agentúry DPA, americkí zákazníci sa sťažovali napríklad na nedostatok mäsových burgrov v ponuke reťazca Wendy´s.  Podľa spoločnosti Nielsen sa ceny čerstvého mäsa v dôsledku negatívnej situácie v amerických obchodoch od 25. apríla dokonca zvýšili o 8 percent.

Beyond Meat tak v období pandémie ťaží zo vzniknutej situácie, čo sa prejavilo aj v kvartálnych hospodárskych výsledkoch firmy, podľa ktorých za prvé tri mesiace roka vykázala zisk 1,8 milióna USD.  Tržby medziročne stúpli o 141 percent na 97,1 milióna USD.

Akcie spoločnosti od prvotného prepadu tesne po prepuknutí pandémie COVID-19 stúpajú. Celkovo si od polovice marca, kedy sa prepadli na 54 USD za akciu pripísali približne 114 percent, pričom ich hodnota sa v úvode stredajšieho obchodného dňa pohybovala na hodnote okolo 116 USD za akciu.

Od začiatku roka 2020 vzrástla hodnota akcií Beyond Meat na burze približne o 53 percent.

Kvôli súčasnej situácií, obmedzeniam zavedeným ekonomikami jednotlivých štátov a narušeniu dodávok rástli v uplynulých mesiacoch nielen ceny mäsa,  ale ceny potravín globálne. Napríklad v Číne rast cien potravín podľa informácií z TASR dosahoval v marci medziročný rast na úrovni 18,3 percenta a ceny bravčového sa zvýšili o 116 percent.  Podľa amerického ministerstva práce v USA zasa stúpli ceny potravín v marci o 0,4 percenta oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Nezávislý investičný prieskum: Akékoľvek informácie, ktoré by sa mohli chápať ako investičný prieskum, neboli pripravené v súlade s právnymi požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného prieskumu. Ďalej nepodlieha žiadnemu zákazu obchodovania pred rozširovaním investičného prieskumu.
Žiadne záväzky/záruky: Žiadna z informácií obsiahnutých v tomto dokumente nie je určená na to, aby predstavovala akúkoľvek ponuku (alebo vyžiadanie ponuky) na kúpu alebo predaj akejkoľvek meny, produktu alebo finančného nástroja, na uskutočnenie akejkoľvek investície alebo na účasť v akejkoľvek konkrétnej obchodnej stratégii. Tieto informácie sa tvoria iba pre marketingové a/alebo informačné účely s pridanou hodnotou a žiadny člen Goldenburg Group neposkytuje žiadne záväzky ani záruky a nepreberá žiadnu zodpovednosť za presnosť alebo úplnosť tu poskytnutých informácií. Pri poskytovaní týchto informácií ani poskytovateľ obsahu ani žiadny člen skupiny Goldenburg nezohľadnil investičné ciele, osobitné investičné ciele, finančnú situáciu a špecifické potreby a požiadavky žiadneho príjemcu a nič z toho nie je určené ako odporúčanie pre žiadneho príjemcu investovať alebo odpredať určitým spôsobom. Žiadny člen skupiny Goldenburg nepreberá žiadnu zodpovednosť za príjemcu, ktorý utrpel stratu z obchodovania v súlade s vnímaným odporúčaním.
Varovanie pred rizikom: Všetky investície predstavujú riziká a môžu viesť k ziskom aj stratám. Najmä investície do produktov s pákovým efektom, ako napríklad (ale nielen) devízy, deriváty a komodity, môžu byť veľmi špekulatívne a zisky a straty môžu prudko a rýchlo kolísať. Špekulatívne obchodovanie nie je vhodné pre všetkých investorov a všetci príjemcovia by mali starostlivo zvážiť svoju finančnú situáciu a poradiť sa s finančným poradcom (poradcami), aby porozumeli súvisiacim rizikám a zabezpečili vhodnosť ich situácie pred uskutočnením akejkoľvek investície, odpredaja alebo vstupu do akejkoľvek transakcie. Akákoľvek zmienka o akýchkoľvek rizikách nemusí byť a nemala by sa považovať za komplexné zverejnenie alebo opis takýchto rizík. Akékoľvek vyjadrenie názoru je autorovým osobným a nemusí nevyhnutne odrážať názor ktoréhokoľvek člena Goldenburg Group a všetky vyjadrenia názoru sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia (ani pred, ani následne).
Minulá výkonnosť nie je indikácia: Táto webová stránka môže odkazovať na predchádzajúce výsledky. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom výkonnosti v budúcnosti. Údaje o predchádzajúcej výkonnosti zobrazené na tejto webovej stránke sa nemusia v budúcnosti nevyhnutne opakovať. Nepredkladá sa žiadne vyhlásenie, že akákoľvek investícia bude alebo nebude schopná dosiahnuť zisky alebo straty podobné tým, ktoré sa dosiahli v minulosti, alebo že sa zabráni významným stratám.
Výhľady dopredu: Tam, kde sa na tejto webovej stránke nachádzajú vyhlásenia, ktoré nie sú historickými faktami, takéto vyhlásenia by mohli byť údaje získané v dôsledku simulovanej výkonnosti v minulosti alebo budúcich výsledkov na základe súčasných očakávaní, odhadov, prognóz, názorov a presvedčení členov Goldenburg Group. Takéto vyhlásenia zahŕňajú známe a neznáme riziká, neistoty a iné faktory a nemožno sa na ne neprimerane spoliehať. Okrem toho môže táto webová stránka obsahovať "výhľadové vyhlásenia". Skutočné udalosti alebo výsledky alebo skutočné výsledky sa môžu podstatne líšiť od skutočností alebo výsledkov uvedených v takýchto výhľadových vyhláseniach. Žiadne zo stanovísk, ktoré by mohli byť odvodené z obsahu tejto webovej stránky, nie je určené na spoliehanie sa ako na radu alebo odporúčanie akéhokoľvek opatrenia. Sú určené len ako faktické vyjadrenie osobných úvah a špekulácií.