Prognózy zotavovania po koronavíruse

09 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Svetová banka a varovala, že výkon globálnej ekonomiky sa tento rok kvôli koronavírusu prepadne o 5,2%. Na druhej strane aktuálne prognózy môže revidovať ešte nižšie, ak bude neistota ohľadom pandémie a obmedzenia výroby a obchodu trvať dlhšiu dobu, keďže aprílovej prognóze predpovedal pre tento rok zmrštenie globálnej ekonomiky o 3,0%.

Globálnym ekonomickom výhľade uviedla, že pre tento rok počíta so zmrštením vyspelých ekonomík o 7,0%, zatiaľ čo rozvíjajúce sa trhy majú zaznamenať pokles hrubého domáceho produktu o 2,5%.

V prepočte HDP na hlavu má byť tohtoročná globálna recesia najhlbšia od obdobia rokov 1945-46, kedy po druhej svetovej vojne vyschli výdavky na zbrojenie.

Súčasný pokles americkej ekonomiky by potom patril nielen k najprudším, ale aj k najkratším. Ekonomika Spojených štátov vo februári vstúpila do recesie, a ukončila tak rekordne dlhé obdobie rastu. Oznámil to výbor Národného úradu pre ekonomický výskum (NBER), ktorý v USA určuje začiatky a konce recesiou. USA sa teraz podobne ako ďalšie krajiny stretávajú s negatívnymi ekonomickými vplyvmi koronavírusu. Podľa údajov amerického ministerstva obchodu sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov v prvom štvrťroku znížil o 4,8 percenta. V druhom štvrťroku sa očakáva ešte výraznejší prepad, ktorý by mohol činiť cez 20 percent. Potom by však rast mohol oživiť.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.