Prvá austrálska recesia od roku 1990

03 / 06 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Austrália je vo svojom najhoršom poklese od veľkej hospodárskej krízy, no ekonómovia vo všeobecnosti vidia, že sa rast v treťom štvrťroku bude obnovovať. Ekonomika upadla do recesie, informovala štátna pokladnica v stredu po tom, čo údaje ukázali, že hrubý domáci produkt minulý štvrťrok klesol, keďže celé obchodné odvetvia boli v boji proti koronavírusu zatvorené. Ekonomika o veľkosti 1,39 bilióna dolárov za tri mesiace, ktoré sa skončili v marci, zaznamenala pokles 0,3%. Podľa austrálskeho štatistického úradu došlo k prvému poklesu za deväť rokov.

Najviac zasiahnutí boli maloobchodníci a vyzdvihli austrálsky pracovný trh, pričom 600 000 ľudí prišlo o prácu a miera nezamestnanosti stúpla v apríli na 6,2%. Centrálna banka očakáva, že nezamestnanosť dosiahne 10% do júna a zostane zvýšená po väčšinu roku 2021. Vláda medzitým uvoľnila veľký plán fiškálnych stimulov, vrátane mzdovej dotácie vo výške 60 miliárd dolárov.

Zatiaľ čo Austrália zažíva najhorší pokles od Veľkej hospodárskej krízy, ekonómovia vo všeobecnosti vidia, že sa rast v treťom štvrťroku vracia. Austrálsky dolár podporoval optimizmus v otázke oživenia druhej polovice, keď sa hospodárstvo znovu otvorilo.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.