Rast cenovej hladiny v EU nenaplnil očakávania

31 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Inflácia v eurozóne nečakane spomalila v auguste, čo môže vyvolávať vrásky na tvárach guvernérov v ECB, keďže centrálna banka je pripravená od septembra zredukovať monetárny stimulus a zníži mesačný objem nákupov dlhopisov v programe kvantitatívneho uvoľňovania.

Rast cien skončil medziročne na 2% v mesiaci august, čo bol pod 2.1% v júli a toto číslo zároveň ekonómovia očakávali aj za mesiac august. Jadrová inflácia, ktorá je očistená o volatilné položky ako energie a potraviny, spomalila na 1.0% z minulo mesačného výsledku 1.1%.

Inflácia v posledných mesiacoch vzrástla k cieľu ECB nad 2%, hlavne kvôli vyšším cenám energií, avšak jadrová inflácia stále zostáva utlmená. Po zaznamenaní najrýchlejšieho ekonomického rastu v EU za posledných desať rokov sa ekonomická aktivita pravdepodobne utlmí v ďalších kvartáloch a výhľad na ďalší rok už nie je tak pozitívny, ako v minulosti.

Podľa analytikov z Commerzbank sa však ECB dnešnými číslami zaoberať príliš nebude. Banka tvrdí, že rastúce mzdy postupne vyvolajú tlak na rast cien, čo budú pre centrálnu banku dobré správy.

Euro na dáta o inflácii príliš nereagovalo a obchodovalo sa bez výraznejšej zmeny počas Americkej seansy, pričom EURUSD pár bol videný okolo 1.1670.

Z ďalších dát sme videli mieru nezamestnanosti, ktorá zostala v júli na 8.2%, čo je najnižšia nezamestnanosť za takmer dekádu. Na druhej strane však ekonomická dôvera poklesla na najnižšiu úroveň za tento rok, hlavne kvôli možnej obchodnej vojne a politickej nestabilite v Taliansku.

V Amerike Donald Trump vyhlásil Európu za ďalší cieľ svojej obchodnej vojny, aj napriek poslednej dohode o absencií ciel medzi týmito dvoma hospodárskymi blokmi.

ECB zároveň reagovala, že ani Talianska nestabilita, ani vyhrážky Trumpa neovplyvnia plány na začiatok redukcie mesačného objemu QE na 15 mld. EUR z pôvodných 30 mld. EUR. Centrálna banka ale stále ponecháva v platnosti fakt, že úrokové sadzby pravdepodobne vzrastú najskôr až po lete 2019.

Európske akcie reagovali miernym výpredajom a DAX bol v strate cca pol percenta popoludní.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.