Rast ekonomiky v eurozóne aj Európskej únii spomalil

14 / 11 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Tempo rastu hospodárstva eurozóny a celej Európskej únie v treťom kvartáli 2018 spomalilo. V stredu to uviedol  európsky štatistický úrad Eurostat.

HDP v krajinách, ktoré používajú euro vzrástol o 0,2 percenta po raste o 0,4 percenta v druhom kvartáli 2018. V celej Európskej únii pritom stúpol o 0,3 percenta, zatiaľ čo v období medzi aprílom až júnom vzrástol o 0,5 percenta.

V medziročnom porovnaní sa HDP eurozóny zvýšil o 1,7 percenta a v európskej dvadsaťosmičke o 1,9 percenta. V druhom kvartáli HDP v 19 krajinách, ktoré využívajú ako platidlo európsku menu vzrástol o 2,2 percenta a v celej únii o 2,1 percenta.

Podľa dostupných údajov, ktoré sú zatiaľ k dispozícií zaznamenali najvyšší medziročný rast Rumunsko, konkrétne 1,9 percenta, Lotyšsko o 1,8 percenta a Poľsko o 1,7 percenta. Naopak HDP klesalo v Nemecku a Litve.

Spomalenie rastu bude pravdepodobne negatívnou správou pre Európsku centrálnu banku (ECB), ktorá plánuje do konca tohto roka zastaviť program nákupu aktív zavedený ešte v roku 2015 na podporu inflácie a hospodárskeho rastu.  Slabší hospodársky rast môže posunúť termín, kedy pristúpi k zvyšovaniu úrokových sadzieb. Momentálne jej vyhliadky hovoria, že sadzby zostanú bez zmeny najmenej do leta 2019.

Vyhliadky európskej ekonomiky v poslednom období zatieňuje aj napätie v medzinárodných obchodných vzťahoch. Podľa prognózy Európskej komisie by mala v tomto roku vzrásť ekonomika  celkovo o 2,2 percenta a v budúcom roku zaznamená spomalenie na 2 percentá.  HDP eurozóny  sa má tento rok zvýšiť o 2,1 percenta a budúci o 1,9 percenta.  Napriek spomaleniu Európska komisia očakáva rast ekonomík všetkých krajín.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.