Rastúce akcie idú prekonať historický rekord

15 / 08 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Súčasný rastový trend na amerických akciách sa 22 augusta stane najdlhším býčím trendom v histórií akciového trhu. Stále je však na trhu množstvo optimistov, ktorí očakávajú ďalší rast akcií.

Býčí trh bol v poslednej dekáde podporený lacnými peniazmi a uvoľnenou monetárnou politikou od Fedu a iných centrálnych bánk. Americký Fed už ale monetárnu politiku otočil a sťahuje peniaze zo systému, spolu so zvyšovaním sadzieb aj napriek tomu, že stále pretrvávajú rovnaké riziká, ako po minulé roky. Napr. nadhodnotenosť niektorých firiem.

Akciový trh ale zatiaľ dokázal perfektne zvládol obchodnú vojnu medzi USA a Čínou, vysoké valuácie, rastúcu infláciu a splošťujúca sa dlhopisovú krivku. Všetky tieto riziká upozorňujú na to, že ekonomický rast pravdepodobne spomalí v ďalšom roku.

Na druhej strane stojí rastúci vládny deficit a vládne výdavky v USA, veľmi dobré výsledky väčšiny firiem a vysoká spotrebiteľská dôvera. To sú faktory, ktoré nahrávajú pokračovaniu rastu akcií aj napriek spomaleniu ekonomiky.

Od dna akciového trhu, ktoré bolo zaznamenané 9. marca 2009, vzrástol index SP500 o 320%, index Dow Jones o 286% a technologický Nasdaq až o 521%. Niektorí ekonómovia však za začiatok rastového trendu považujú až prelomenie maxím z roku 2007, ktoré nastalo 13. marca 2013.

Sezónna slabosť, ktorá zvykne prísť v auguste a septembri, by mala byť podľa analytikov na Wall Street využitá na nákup na lepších cenách a prognózy veľkých bánk stále počítajú s rastom akcií do konca roka. Priemerný cieľ pre index SP500 je okolo 3,000 USD pre začiatok roka 2019.

Index SP500 zároveň vzrástol v apríli, máji, júni aj júli, čo sa stalo iba desať krát od roku 1950. Vo všetkých týchto prípadoch dokázali akcie v druhom polroku ďalej rásť a zakončiť rok v zisku.

Index SP500 aktuálne testuje silné nákupné pásmo minulých maxím pri 2,800 – 2,790 USD. Ak bude prelomené nadol, mohli by sme vidieť pokles smerom k 100, resp. 200 dňovému priemeru v okolí 2,720 USD.

Býky sa ale budú snažiť útočiť na historické maximá, ktoré sú tesne pod 2,900 USD a ich pokorením sa potvrdí rastový trend.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.