Riaditeľ Danske Bank odstupuje kvôli praniu peňazí

19 / 09 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Generálny riaditeľ Danske Bank, ktorá je najväčším dánskym peňažným ústavom, odstúpil z funkcie. Stredajší krok šéfa banky Thomasa Borgena prišiel len niekoľko hodín pred tým, ako Danske Bank predloží závery internej správy týkajúcej sa údajného rozsiahleho prania peňazí prostredníctvom jej estónskej pobočky. „Danske Bank si nesplnila svoju zodpovednosť v prípade možného prania peňazí v Estónsku. Hlboko to ľutujem,“ uviedol generálny riaditeľ vo vyhlásení.

Borgen konštatoval, že hoci ho správa banky z ničoho neobviňuje,“ myslím si, že správnou vecou pre všetky strany je, aby som rezignoval“. „Ako generálny riaditeľ mám manažérsku zodpovednosť za to, čo sa deje v banke a samozrejme zodpovednosť preberám,“ dodal.

Dánsky regulačný úrad v máji uviedol, že existovali „vážne nedostatky“ v aktivitách Danske Bank v Estónsku proti praniu peňazí. Úrad sa tak vyjadril po správach o peňažných tokoch členov rodiny ruského prezidenta Vladimira Putina. Danske Bank bola úradne napomenutá, zároveň jej bolo uložené splnenie ôsmich príkazov do 30. júna. Dánska generálna prokuratúra začala prešetrovanie „možného porušenia zákona v súvislosti s praním peňazí“ a dodala, že cieľom prešetrovania je určiť, či Danske Bank môže byť súdne stíhaná.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.