Nadobudne býčia vlajka platnosť na GBP/JPY?

18 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Pred pár týždňami som upozorňoval na potenciálne prerazenie formácie Rising Wedge, ktoré sa na GBP/JPY vytváralo. Trh prerazil túto hranu no nenaplnil svoj úplný potenciál a začal sa pohybovať v miernom klesajúcom trende. Čo sa ale deje?

Všetko nasvedčuje tomu, že aktuálny bočný trend predstavuje formáciu býčia vlajka, ktorú trh budoval niekoľko dní. Tá formácia je špecifická tým, že sa môže vytvoriť po strmom uptrende. A presne to sa stalo.

Aké úrovne považujeme za dôležité? Asi najdôležitejšou úrovňou v aktuálnom rozpoložení trhu je šedá zóna, v ktorej sa cena nachádza. Je to preto, že na tejto úrovni trh súperí s rezistentnou trendline a zároveň toto pásmo predstavuje samo o sebe dôležitú cenovú oblasť.

Táto formácia má býčí charakter a preto sa čaká na prerazenie rezistentnej teda hornej klesajúcej trendline (zelená).  Bez platného potvrdenia táto formácia nemá zmysel a môže kľudne opäť otestovať spodnú hranu. Preto je dôležite si počkať na prerazenie a potvrdenie tejto formácie.

Táto analýza slúži ako vzdelávací podklad a nemožno ju považovať za investičné poradenstvo ani odporúčanie. Obchodujete vždy na vlastné riziko. Pri obchodovaní odporúčame dodržiavať prísny money a risk management.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.