Riziká talianskej ekonomiky pre rok 2019

04 / 02 / 2019
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Guvernér talianskej centrálnej banky Ignazio Visco v sobotu varoval pred hrozbami pre tohtoročný vývoj talianskej ekonomiky, ktorá sa v druhej polovici roka 2018 dostala do recesie.

Posledná prognóza, ktorú vydala centrálna banka predpokladá, že HDP Talianska sa v roku 2019 zvýši o 0,6 percenta. V poslednom kvartáli 2018 sa HDP oproti predchádzajúcemu obdobiu znížil o 0,1 percenta.  Hospodárstvo tak vstúpilo do recesie, ktorá začína minimálne dvoma po sebe idúcimi kvartálmi ekonomického poklesu. Aktuálne je Taliansko jediným štátom EÚ, ktorý sa nachádza v recesii.

Visco zároveň uviedol, že existujú významné riziká, ktoré by mohli hospodársky rast Apeninského polostrova výrazne ovplyvniť a za prognózou by tak mohla tretia najväčšia ekonomiky eurozóny zaostať. Patria k nim najmä spomaľovanie rastu čínskej a nemeckej ekonomiky,, čo má negatívny dopad na taliansky export.

Cieľom talianskej vlády je v tomto roku dosiahnuť 1-percentný rast ekonomiky.  Podľa piatkovej predpovede talianskeho podnikateľského zväzu Confindustria, ktorú zverejnila agentúra Reuters,  by sa však hospodársky rast krajiny mal tento rok pohybovať len mierne nad nulou.

Krajina bojovala s výraznými hospodárskymi problémami už po tom ako sa svetové hospodárstvo dostalo do finančnej krízy v roku 2008.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.