Rolls-Royce is again hesitating to fire employees

04 / 05 / 2020
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Aerospace suppliers are considering a 15% cut to its workforce as the aviation industry contends. Friday that further action was needed to reduce spending and strengthen the company. Senior executives at the maker of jet engines have yet to finalize reductions of that magnitude and talks with labour unions are continuing.

The company’s shares opened 8.3% lower on Monday and raised its market value of this year to 57%.

The long-haul flights which use its engines are likely to be the last to recover, meaning the downturn in demand may last for a while. Rolls-Royce had already restructured the business after engine problems. After mention problem, the future of the company’s aerospace division was likely to be a much smaller company in the coming years with an uncertain future.  Nowadays, Rolls also faces smaller market with aircraft makers Airbus SE and Boeing Co. both slashing production rates, which can be almost destructive for the company.

During the quarterly meeting, Warren Buffett, whose Berkshire Hathaway Inc. owns supplier Precision Castparts Corp., warned at the company’s annual meeting Saturday that the pain is spreading through the supply chain.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.