Ropa pokračuje v rastovom trende, trh je až príliš pozitívny

05 / 02 / 2018
Obchodovanie je rizikové a Vaša celá investícia môže byť vystavená riziku

Entuziazmus na ropnom trhu zdá sa nemá konca. Optimizmus investorov začína lámať rekordy a to by mohli byť negatívne správy pre cenu ropy.

Veľké hedge fondy reportovali rekordné stávky na rast Americkej, ale aj Európskej ropy a taktiež vo veľkom očakávajú nárast ceny benzínu a dízla. Zatiaľ ale producenti hedgujú v najväčších objemoch za desať rokov po tom, čo cena ropy zaznamenala najlepší január od roku 2006.

Z toho vyplýva, že záujem investorov o nákup ropy by mohol pokračovať aj v ďalších mesiacoch a tento rok by tak mohol byť pre ropu pozitívny.

Fundamentov na rast ropy je niekoľko: OPEC sa zaviazal znížiť produkciu v tomto roku, čo určite pomohlo ropnému trhu rebalansovať sa. Dopyt po rope rastie a zásoby v USA klesajú rýchlym tempo (aj keď na druhej stane vidíme nárast produkcie kvôli vyšším cenám ropy). V neposlednom rade ropu podporil aj padajúci Americký dolár, ktorý je od začiatku roka v strate už o cca 15% voči ostatným svetovým menám.
Navyše, ropné futures sa obchodujú s backwardáciou, to znamená že cena ropy je v budúcich mesiacoch nižšia, ako cena v bližších mesiacoch k súčasnosti. To nie je pre komoditný trh štandardom a naznačuje to, že dopyt po rope je aktuálne veľmi vysoký, čo tlačí nahor cenu. Naposledy bola ropa v backwardácii v roku 2014.

Z technického hľadiska je na rope silné rastové momentum a preto by sme mohli vidieť pokračovanie v býčích šľapajach. Poklesy by mohli byť aj naďalej nakupované a pokiaľ bude Americký dolár oslabovať súčasným tempom, kapitál sa bude prelievať do komodít.
Analytici preto navýšili odhadovanú cenu pre Americkú ropu WTI až do pásma okolo 75 USD za barel pre koniec tohto roka a ropa má teda ešte cca 10% priestor na rast, ak by chcela tieto prognózy naplniť.

Zároveň je však nutné podotknúť, že dlhé pozície na ropu WTI sú na najvyšších úrovniach v histórii a preto by zatváranie týchto longov mohlo spustiť korekciu. Trend však zatiaľ zostáva rastový.

Upozornenie: Obsah správy predstavuje marketingovú komunikáciu a nie investičné poradenstvo alebo investičný prieskum ani ponuku na uzatvorenie zmluvy týkajúcej sa finančného nástroja. Reprezentuje názor našich odborníkov na základe všeobecných kritérií, a neberie do úvahy jednotlivého klienta a jeho osobnú situáciu, investičné skúsenosti a aktuálnu finančnú situáciu. Tento materiál nebol pripravený podľa právnych požiadaviek navrhnutých na podporu nezávislosti investičného prieskumu a nevzťahuje sa naň žiadny zákaz obchodovania pred šírením investičného prieskumu. Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov. Goldenburg Group Limited nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné straty obchodníkov v dôsledku užívania a obsah svojich správ.